Partij voor de Dieren wil spoed­debat over kap 92 bomen op Zerni­ke­t­errein


14 januari 2020

Partij voor de Dieren en Stadspartij vragen spoeddebat aan over kap van 92 bomen op Zerniketerrein

De Partij voor de Dieren en de Stadspartij vragen een actualiteitendebat

aan naar aanleiding van het feit dat er in het kader van het project

Upgrade Zernikelaan maar liefst 92 volwassen bomen gekapt moeten worden,

om op die plaats een gecombineerd fietspad/voetpad aan te leggen.


Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, is

verbaasd over de gang van zaken. “Dit is voor ons een complete

verrassing, ook al blijkt een en ander na technische navraag volgens de

regels te zijn gegaan. En afgezien daarvan: wanneer gaat het college van

deze stad bomen en groen nu eens beschouwen als een asset, als een

aanwinst, waar je omheen zou moeten bouwen? Groen wordt nog altijd

beschouwd als obstakel voor zogenaamd glorieuze bouwplannen, die deze

stad verder zouden moeten opstuwen in de vaart der volkeren.”


Mariska Sloot, raadslid van de Stadspartij, is van mening dat er met de

communicatie naar belanghebbenden weer makkelijk lijkt te zijn

omgegaan. “Omwonenden en andere belanghebbenden zouden bij ieder

project zeker inspraak moeten hebben. Dat lijkt hier tot nu toe niet het

geval geweest en dat moet veranderen. Daarnaast bestaat er zoiets als

actieve informatieplicht van het college jegens de Raad en die is hier

niet aan de orde geweest.”


De fracties willen weten in hoeverre er alternatieven zijn onderzocht en

willen de kap van deze bomen tegenhouden. Langs de Zernikelaan lijkt

meer dan voldoende ruimte om in de bestaande stroken gras een fietspad

en een voetpad aan te leggen. De Stadspartij en de Partij voor de Dieren

zijn van mening dat het zonder enige noodzaak kappen van 92 volwassen

bomen langs de Zernikelaan in strijd is met de groene ambities van de Gemeente Groningen.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil einde aan overlast door boerenacties

De Partij voor de Dieren wil weten waarom de acties van afgelopen woensdag, die deels waren aangekondigd, opnieuw tot zoveel ...

Lees verder

Partij voor de Dieren: het Groninger Winterfestijn kan duurzamer

De Groningse fractie van de Partij voor de Dieren vindt dat hetGroninger Winterfestijn volgend jaar een andere uitstraling di...

Lees verder