PvdDieren boekt succes met motie bewust­wording vlees­con­sumptie


25 november 2010

Persbericht - Groningen, 25 november – De gemeenteraad van Groningen is het eens met de Partij voor de Dieren dat de gemeente een rol heeft inzake voorlichting over de mondiale gevolgen van de vleesconsumptie. Een motie die de Partij voor de Dieren indiende met het verzoek om in de geplande regionale Voedselvisie een apart hoofdstuk hieraan te wijden, werd tijdens de behandeling van de Begroting 2011 met een ruime meerderheid aangenomen.

Volgens Gerjan Kelder, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, is de Begroting 2011 van de Gemeente Groningen ambitieus op het gebied van duurzaamheid, maar wordt dit begrip wel heel nauw uitgelegd: “Duurzaamheid gaat in dit stuk eigenlijk alleen maar over CO² reductie en energiebesparing. Er wordt geen aandacht besteed aan de honger in de wereld, het tekort aan zoet water, de kap van de regenwouden en de afname van de biodiversiteit”. Volgens Kelder hangen al deze crises samen en worden voor een groot deel veroorzaakt door de alsmaar groeiende consumptie van vlees.

Volgens de Partij voor de Dieren is voorlichting over de gevolgen van vlees eten dan ook dringend noodzakelijk. De regionale Voedselvisie, die handelt over de ook door het college noodzakelijk geachte verduurzaming van de landbouw in de regio Groningen- Assen, leent zich daar goed voor, zo oordeelde ook de raad gister. Deze visie wordt opgesteld in het kader van Groningen Hoofdstad van de Smaak en zal over enkele maanden gepresenteerd worden.

Gerelateerd nieuws

PvdDieren wil subsidie op vispas uit Stadjerspas

Groningen, 24 november - De Partij voor de Dieren wil dat de subsidie op visvergunningen uit de Stadjerspas wordt geschrap...

Lees verder

PvdDieren protesteert tegen overtreding Flora en Faunawet door gemeente

Persbericht - Groningen, 8 december 2010 – De Partij voor de Dieren wil opheldering van het college over het uitbagge...

Lees verder