PvdDieren protes­teert tegen over­treding Flora en Faunawet door gemeente


8 december 2010

Persbericht - Groningen, 8 december 2010 – De Partij voor de Dieren wil opheldering van het college over het uitbaggeren van de vijver aan het Van Brakelplein vorige week, omdat dit voor veel waterdieren de dood tot gevolg kan hebben. Volgens meerdere wetten op het gebied van de Flora en Fauna had dit niet mogen gebeuren en de partij heeft daarom bij de AID aan de bel getrokken.

Dieren zoals vissen en reptielen nemen een soort slaaptoestand aan gedurende winterse kou. Als zij door bijvoorbeeld baggeren gestoord worden, is de kans groot dat ze het niet overleven. Omdat er sprake is geweest van wetsovertreding, heeft de Partij voor de Dieren contact gezocht met de AID- Groendesk, die op zijn beurt het ministerie van ELI (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) heeft ingelicht. Deze laatste heeft contact opgenomen met de gemeente en duidelijk gemaakt dat deze gang van zaken niet acceptabel is.

Veel waterdieren bewegen tijdens vorstperiodes amper, zodat ze bijna geen zuurstof gebruiken en zodoende in het zuurstofarme water kunnen overleven. In de Van Brakelvijver komt onder andere de middelgroene kikker voor, een soort waarvoor de zorgplicht geldt. Het dier graaft zich in de winter in en komt pas weer tot leven als het warmer wordt. De kikkers die zich in het deel van de vijver hebben ingegraven dat is uitgebaggerd, zijn waarschijnlijk allemaal omgekomen.

De Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld over de zaak. De partij wil met name weten waarom de juiste procedure niet is gevolgd en welke maatregelen de gemeente gaat treffen om ervoor te zorgen dat dit niet weer gebeurt. Ook is de partij benieuwd of de verplichte controle vooraf op de kwaliteit van het slib wel is uitgevoerd.

Gerelateerd nieuws

PvdDieren boekt succes met motie bewustwording vleesconsumptie

Persbericht - Groningen, 25 november – De gemeenteraad van Groningen is het eens met de Partij voor de Dieren dat de ...

Lees verder

Staakt-het-vuren!

Koop dit jaar eens géén vuurwerk. Daar krijgen we met z’n allen veel moois voor terug. Maak het uitgespaarde geld over aan...

Lees verder