Staakt-het-vuren!


13 december 2010

Koop dit jaar eens géén vuurwerk. Daar krijgen we met z’n allen veel moois voor terug. Maak het uitgespaarde geld over aan de Brandwondenstichting te Beverwijk (giro 20.21.22) en het positieve effect van uw actie kringelt nog verder uit, zoals de welbekende steen in het water.

De tijd van het ‘wilde’ vuurwerk breekt weer aan. Wild, want nog steeds mag vuurwerk door iedere burger – zelfs door kinderen! - overal zomaar worden afgestoken. Dat gebeurt dan ook volop, in steeds grotere hoeveelheden.
De Partij voor de Dieren heeft persoonlijke vrijheid hoog in het vaandel. Maar vrijheid houdt op waar de belangen van anderen ernstig worden geschaad. Veel mensen voelen zich geterroriseerd door het vuurwerk dat ze soms letterlijk om de oren vliegt, ook al ver vóór oud en nieuw. In oudejaarsnacht zelf verandert de stad in een grimmig ramp- of oorlogsgebied, dat je nauwelijks nog durft te betreden.

Wij willen het vuurwerk niet in de ban doen, integendeel. Wij pleiten ervoor om de oudejaarsgewoonte in een iets andere vorm voort te zetten, zodat er méér plezier zal zijn, voor grotere groepen, en met beduidend minder akelige effecten voor mens, dier en milieu.
Dat kan, als de gemeente een aantal plekken aanwijst waar vuurwerk veilig wordt afgestoken door professionals, plekken waar de overlast gering is. Organiseer een mooie siervuurwerkshow op de Grote Markt bijvoorbeeld, als feestelijk centrum, en daarnaast op geschikte plaatsen in de vier windrichtingen, zoals bij Euroborg en Kardinge. Daarmee is de rest van het gemeentegebied vrijgesteld en kan iedereen – mens en dier - vrij lopen, leven, ademen. Zonder stress, zonder angst, zonder leed.

De gemeenteraad in Stad is er nog niet aan toe, gezien de afwijzing van het voorstel dat de PvdDieren-fractie vorige maand indiende. Deze afwijzing is slechts uitstel. Het onderwerp zal op de agenda blijven staan tot er iets gebeurt, want het loopt de spuigaten uit, daarover zijn steeds meer mensen het eens. De voordelen van het alternatief voor ‘wild vuurwerk’ zijn talrijk en groot. Het is moeilijk te begrijpen dat het niet al lang is doorgevoerd, zoals wel in landen als Australië en Zwitserland. We noemen een paar van die voordelen: niet langer een materiële schade van – landelijk gezien - zo’n 900 miljoen euro; geen brandstichtingen; zo’n 1000 gewonden minder, iedereen houdt zijn ogen en vingers; er valt geen enkele dode; mensen met luchtwegaandoeningen komen niet in de extra problemen; het milieu wordt niet belast met kilo’s aan zware metalen; huisdieren en wilde dieren zijn vrij van de extreme stress waaraan ze anders rond oud en nieuw worden blootgesteld.
En als kers op de taart kunnen we eindelijk eens zónder lekke band het nieuwe jaar in fietsen!

Vuurwerk is leuk. Het zou mooi zijn als iedereen ervan kon genieten. Daarvoor is regulering nodig. De overheid is er natuurlijk niet om alles maar aan banden te leggen, maar wél om de burger te beschermen. Bij uitstek iets gevaarlijks als vuurwerk vraagt om regulering. Totdat de overheid deze taak oppakt, hopen wij met deze oproep tot een ‘staakt-het-vuren’ de overlast toch tot een minimum te beperken.

Gerjan Kelder, Groninger gemeenteraadslid Partij voor de Dieren
Mariken Jongman, lid werkgroep PvdD-Groningen

(uit: Dagblad van het Noorden, 13-12-2010)


Gerelateerd nieuws

PvdDieren protesteert tegen overtreding Flora en Faunawet door gemeente

Persbericht - Groningen, 8 december 2010 – De Partij voor de Dieren wil opheldering van het college over het uitbagge...

Lees verder

Staakt-het-vuren! PvdD roept op tot vuurwerkboycot

Groningen, 13 december - De Partij voor de Dieren roept iedereen op om dit jaar géén vuurwerk te kopen en het...

Lees verder