Raad laat wilde circus­dieren in de kou staan


29 januari 2014

GRONINGEN. De gemeenteraad van Groningen gaf aan geen moeite te willen doen om circussen met wilde dieren uit de stad te weren. Er was onvoldoende steun voor de motie van de Partij voor de Dieren om, middels een beleidsregel, alleen nog circussen zonder wilde dieren de stad in te laten.

Het huidige voorkeursbeleid tegen circussen met wilde dieren, eveneens aangedragen door de Partij voor de Dieren, blijkt niet afdoende om circussen met wilde dieren uit Groningen te weren. Ondanks dit beleid, bezocht namelijk toch een circus met wilde dieren de stad en de kans is groot dat dit scenario zich dit jaar herhaalt. "Tot de landelijke wetgeving tegen circussen met wilde dieren erdoor is, moeten we als moderne gemeente stelling nemen. Wilde dieren horen ons niet onder dwang te moeten vermaken," stelt raadslid Gerjan Kelder. De partij keek voor haar oplossing naar de gemeente Heemskerk, die via een beleidsregel heeft bepaald dat circussen alleen op uitnodiging van de gemeente langs mogen komen. "Heemskerk heeft, dankzij deze regel, al zeven jaar geen circus met wilde dieren meer gezien. Het is dus absoluut mogelijk om circussen met wilde dieren uit een gemeente te weren," aldus Kelder. "We vinden het jammer dat de meeste overige fracties en de wethouder zich doof hielden voor deze oplossing." De voorgestelde beleidsregel houdt in dat de gemeente actiever circussen zonder wilde dieren uitnodigt.

De Partij voor de Dieren diende tijdens de raadsvergadering een motie in, die het College van Burgemeester en Wethouders opriep een beleidsregel als die in Heemskerk op te stellen. De motie werd mede ondertekend door GroenLinks en gesteund door Stadspartij en Student en Stad. Het merendeel van de PvdA fractie, VVD, D66, ChristenUnie en CDA stemden tegen de motie. De motie werd verworpen.

Lees hier de motie