Schrif­te­lijke Vragen over Vuur­werk­schade Jaar­wis­seling 2018


9 januari 2018

​ ​

GRONINGEN, 9 januari 2018

De Partij voor de Dieren stelt vragen over vuurwerkschade

De Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen ingediend bij het College van B&W om de financiële schade die consumentenvuurwerk de afgelopen jaarwisseling in de gemeente Groningen heeft veroorzaakt in kaart te brengen. Ook vraagt de partij naar cijfers over het letsel dat vuurwerk heeft veroorzaakt bij mens en dier, en het aantal overlastmeldingen dat de politie heeft ontvangen.

Naast de kosten van de schade, wil de partij ook de kosten van de preventieve maatregelen en schoonmaakwerkzaamheden weten. Volgens Gerjan Kelder, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de gemeente Groningen, is de situatie betreffende consumentenvuurwerk nog steeds onacceptabel. Uit landelijk onderzoek blijkt er een groot draagvlak onder de bevolking aanwezig te zijn voor het afschaffen van consumentenvuurwerk en het invoeren van gemeentelijke, professionele vuurwerkshows. Ook is niet alle schade die vuurwerk berokkent in cijfers uit te drukken: “Psychische schade wordt vaak over het hoofd gezien. Niet alleen veel dieren, maar ook mensen, zoals oorlogsslachtoffers, kunnen angst en stress ervaren door vuurwerk”. Tevens geeft Kelder aan dat milieuschade door vuurwerk niet onderschat moet worden: “Fijnstof en zware metalen komen in de omgeving terecht. Daarbij is iedereen bekend met de verpakkingsresten, die lang na de jaarwisseling nog overal opduiken, en een verstikkingsgevaar opleveren voor dieren”.

De Partij voor de Dieren heeft sinds 2010 jaarlijks het college gevraagd naar cijfers omtrent vuurwerkslachtoffers en kosten vanwege vuurwerkschade. Een uitzondering hierop was vorig jaar, toen de partij de resultaten van de ingestelde vuurwerkvrije zones eerst wilde afwachten. Nu er twee jaarwisselingen met dit beleid van vuurwerkvrije zones zijn geweest is het tijd om duidelijkheid te krijgen over de effecten. Nieuw dit jaar zijn de vragen over strengere handhaving van de vuurwerk wet- en regelgeving door meer toezicht.

Voor de schriftelijke vragen, klik hier