Partij voor de Dieren geschrokken van gebruik wilde vogels dier­proeven RUG


12 januari 2018

GRONINGEN, 12 januari 2018

Partij voor de Dieren ontzet over gebruik wilde vogels bij dierproeven RUG, stelt vragen

De Partij voor de Dieren heeft met afschuw kennis genomen van het nieuws dat de Rijksuniversiteit Groningen wilde dieren gebruikt bij dierproeven. Groningse volksvertegenwoordigers van de partij uiten hun onthutsing en de Tweede Kamerfractie heeft schriftelijke vragen gesteld.

Uit onderzoek van dierenwelzijnsorganisatie Animal Rights kwam gisteren aan het licht dat bij een slaaponderzoek dat momenteel gaande is bij de RUG gebruik gemaakt wordt van wilde spreeuwen en kauwen. Deze dieren worden met behulp van nestkasten gelokt en gevangen. Zij ondergaan zware hersenoperaties en worden vervolgens wakker gehouden om de effecten van slaaptekort te meten. Normaliter worden dieren die gebruikt worden voor dierproeven daarvoor gefokt. Het gebruik van wilde dieren is niet toegestaan omdat het als onethisch beschouwd wordt. De Centrale Commissie Dierproeven heeft deze aanvraag van de RUG, om tussen de 260 en 300 wilde kauwen en spreeuwen te gebruiken, echter wel goedgekeurd.

Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Provinciale Statenfractie van de Partij voor de Dieren, keurt het gebruik van proefdieren sowieso af. "Bij onderzoek naar de ziekte van Alzheimer is ook weer duidelijk geworden dat uitkomsten van proeven op dieren geen relevantie hebben voor mensen, omdat de fysieke en neurologische verschillen daarvoor te groot zijn. Dat dit onderzoek is goedgekeurd, waarbij wilde dieren worden gevangen, geopereerd, uit hun slaap gehouden en vervolgens gedood om feiten over slaap te verzamelen, is toch werkelijk ongelooflijk. In Nederland kan iedereen maar met dieren doen wat zij willen, lijkt het wel.”

Gemeentelijke fractievoorzitter Gerjan Kelder stelt: “Het is onethisch om wilde dieren te vangen en aanzienlijk te kwellen met de testen terwijl het helemaal niet duidelijk is of deze testen nodig zijn. Is er bijvoorbeeld wel gekeken naar alternatieve testmethoden? Van een modern instituut als de RUG zou men toch verwachten dat ze inmiddels verder kunnen kijken dan dierproeven!” Frank Wassenberg, Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren, heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit schriftelijke vragen gesteld over de gang van zaken.