PvdD Vraagt Aandacht Voor LHBT-Eman­ci­patie Op Valen­tijnsdag


15 februari 2018

​ ​

GRONINGEN, 15 februari 2018

Partij voor de Dieren Vraagt Aandacht voor LHBT-Emancipatie op Valentijnsdag

De Groningse afdeling van de Partij voor de Dieren heeft op Valentijnsdag een flyeractie gehouden om aandacht te vragen voor de LHBT-emancipatie in Nederland.

Vergezeld door Gemeenteraadslid Gerjan Kelder en Statenleden Kirsten de Wrede en Ankie Voerman deelde de Partij voor de Dieren gisteren flyers uit. Op deze flyers, ontworpen in het kader van Valentijn, was te lezen dat de LHBT-emancipatie in Nederland nog te wensen over laat. Ook werd er aandacht gevraagd voor de huidige problematiek wat betreft ongewenste seksuele intimiteiten.

De actie vond plaats bij het Regenboogzebrapad op het Ubbo Emmiusplein, dat in oktober 2016 werd geopend na een actie van GroenLinks jongerenorganisatie DWARS. Datzelfde jaar werd de Stad opgeschrikt door meerdere gevallen van antihomogeweld. Voerman: “Met onze actie op Valentijnsdag willen wij benadrukken dat het beleven van de liefde een heel persoonlijke en vrije keuze is. Diversiteit en gelijkheid zijn een groot goed en moeten in vrijheid gevierd en verdedigd worden.”