Stop met kappen in Engelbert


5 maart 2014

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen om de grootschalige bomenkap die op dit moment in Engelbert plaatsvindt en heeft het college gevraagd om de kap per direct een halt toe te roepen. De partij krijgt sinds een paar dagen meldingen binnen van verontruste burgers, die bezorgd zijn over het verdwijnen van groen in hun leefomgeving, het toenemende verkeerslawaai van de A7 en het verdwijnen van het leefgebied van talloze dieren.

Gerjan Kelder, fractievoorzitter van de partij in de gemeenteraad van Groningen, vraagt het college waarom er niks is gedaan met de bestaande plannen om deze productiebossen gefaseerd om te vormen tot duurzaam loofbos. “Dit was niet alleen veel beter geweest voor de dieren, die momenteel in paniek alle kanten oprennen, maar ook voor de inwoners en het aanzien van de directe omgeving van Meerstad.” Volgens Kelder is het merkwaardig dat er een kaalslag plaatsvindt in de bossen rondom Meerstad, terwijl de gemeente de nieuwe woonwijk altijd aanprijst als wonen in het groen. Meerstad ligt tussen het “Strategisch Groenproject Midden Groningen” en de grote natuurgebieden rondom het Zuidlaardermeer. De partij maakt zich zorgen over de gevolgen van de kap op de ecologische verbindingen in het gebied.

De Partij voor de Dieren wil weten of de bossen deels onder de Boswet vallen, of er sprake is van terugplantplicht of niet en om hoeveel hectare het gaat. Hij wil verder weten of er een ecoscan is gedaan en of er een ontheffing is aangevraagd voor de in het gebied wonende vleermuizen. Kelder wijst voorts op het vroeg invallende voorjaar. “Als er al gekapt moest worden, zijn ze te laat. Het voorjaar valt dit jaar een maand eerder in en dat betekent dat de kraamperiode van vleermuizen nu al is begonnen. Ik heb vorige week ook al vogels bezig gezien met het bouwen van een nestje.” Het mag dan om productiebossen gaan, ze staan er al een jaar of veertig en voor een dier is een bos een bos en dat is een plek om in te leven, aldus Kelder.

De partij heeft tevens vragen gesteld over zaken die ook voor inwoners van het gebied belangrijk zijn: komt er nu alsnog een mooi loofbos, wat is de status van de beloofde “ommetjes” nu er zoveel bossen zijn verdwenen en is het mogelijk de bewoners tegemoet te komen bij de nu veel grotere geluidshinder van de A7.

Bekijk hier de schriftelijke vragen