Partij voor de Dieren verklaart Groningen gentechvrij


6 maart 2014

Aanstaande zaterdag komt de Partij voor de Dieren in actie voor een gentechvrij Groningen. De partij verzet zich tegen de oprukkende genetische manipulatie van gewassen. Met haar actie roept ze de gemeente Groningen op zich aan te sluiten bij de groeiende tegenbeweging. Om 14.00 uur zullen Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid, en Gerjan Kelder, gemeenteraadslid en lijsttrekker, daarom een bord plaatsen aan de gemeentegrens aan de Rijksstraatweg, om ook Groningen symbolisch uit te roepen tot gentechvrije stad.

Het telen van gentech-gewassen brengt grote risico's met zich mee voor mens, dier en milieu. De Partij voor de Dieren wijst het genetisch manipuleren van planten en dieren daarom resoluut af. Daarin staat zij niet alleen, een ruime meerderheid van de bevolking ziet gengewassen niet zitten. Esther Ouwehand: "Als gentechgewassen zich eenmaal op onze akkers bevinden, zullen zij ook op ons bord belanden. Er is dan geen sprake meer van keuzevrijheid. Daarom is het hard nodig dat nu dit signaal gegeven wordt, dat de bevolking van Groningen - net als de rest van Nederland - niet zit te wachten op gentech-gewassen.”

Steeds meer Europese regio’s verklaren zich gentechvrij om duidelijk te maken dat zij staan voor gezonde landbouw zonder genetisch geknutsel. De Partij voor de Dieren wil dat Groningen zich aansluit bij dit groeiend verzet van onder andere de provincie Friesland en de gemeente Nijmegen. Duitsland telt zelfs al meer dan 300 gentechvrije steden. Het eigenzinnige Groningen zou eveneens in haar bestemmingsplan moeten vastleggen dat er in de gemeente geen genetisch gemanipuleerde gewassen worden geteeld, vinden Ouwehand en Kelder, ook niet voor het doen van veldproeven. Kelder: “Er wordt in Groningen nog steeds volop geëxperimenteerd met gentechgewassen. Wij willen dat Groningen zich aansluit bij de duizenden andere gentechvrije zones in Europa en daarmee de biodiversiteit en volksgezondheid beschermt”. De raadsfractie van de Partij voor de Dieren Groningen zal deze actie voor een gentechvrije stad voortzetten met schriftelijke vragen aan het college van B&W.

De gentechgewassen op de akkers hebben geen enkel voordeel voor het milieu, de consument, of de kleine boer. Integendeel, gentech is een bedreiging voor de gangbare en biologische teelt, omdat de gewassen zich kunnen vermengen. Tegelijkertijd profiteren de industrie en de grote industriële boerenbedrijven in binnen- en buitenland wél op grote schaal. Gentech maakt de consument zo steeds afhankelijker van een handjevol bedrijven die onze voedselvoorziening monopoliseren.

Bovendien leidt genetische manipulatie tot grootschalige ontbossing, doordat bossen plaats moeten maken voor monoculturen van gentech gewassen. Bijbehorend gifgebruik leidt vervolgens tot vergiftiging van de bodem en het grond- en oppervlaktewater. Een grote bedreiging voor onze kwetsbare, essentiële biodiversiteit, inclusief de bestuivers, zoals bijen.