Partij voor de Dieren: Groningen gentechvrij!


8 maart 2014

De Partij voor de Dieren heeft het college gevraagd de teelt van genetisch gemanipuleerde organismes (ggo's) in Groningen te verbieden en dit formeel in het bestemmingsplan vast te leggen. Kamerlid Esther Ouwehand en raadslid Gerjan Kelder hebben bij de entree van Stad alvast een bord opgehangen dat de gemeente symbolisch gentechvrij verklaart. Middels schriftelijke vragen verzoekt de Partij voor de Dieren het college te onderzoeken hoe een en ander in het bestemmingsplan verankerd kan worden.

Volgens fractievoorzitter Gerjan Kelder brengt het telen van gentech gewassen grote risico's met zich mee voor mens, dier en milieu. "De gevolgen van gentech landbouw zijn onoverzichtelijk, maar zeker is al dat het gebruik van gif in de landbouw erdoor toeneemt en dat het de biodiversiteit aantast. Het is een experiment waarvan de afloop onduidelijk is. Daar moeten we ons tegen verzetten. Daarom moeten we ons aansluiten bij de tegenbeweging, zoals het dit weekend gehouden evenement Reclaim the seeds". Via dit evenement wordt aandacht gevraagd voor de groeiende invloed van het grootschalige bedrijfsleven op de wereldwijde voedselproductie.

Door de aanwezigheid van landbouwbedrijven in de gemeente Groningen bestaat de kans dat ook hier dergelijke teelt zal plaatsvinden. Gentech gewassen kunnen overwaaien of via bestuiving andere (stads)landbouwgebieden besmetten, maar ook in natuurgebieden terecht komen. Groningen zou daarom volgens de Partij voor de Dieren in haar bestemmingsplan moeten vastleggen dat er in de gemeente geen genetisch gemanipuleerde gewassen zijn toegestaan, ook niet voor het doen van veldproeven. Kelder:"Zeker nu de Europese commissie op het punt staat opnieuw een ggo op de markt toe te staan dat gebruikt kan worden als veevoer is het belangrijk de Groningse bevolking en natuur te beschermen".

Vele andere Europese landen en plaatsen, waaronder Nijmegen, hebben zich al gentechvrij verklaard. Volgens de partij past een dergelijk statement bij Groningen dat zich inzet voor biodiversiteit en fair trade en onlangs tot groenste stad werd verkozen. ”Bedrijven zetten vooral in op gentech gewassen omdat het een interessante manier is om geld te verdienen met patenten. Alleen al in India heeft dit in de afgelopen jaren tot honderdduizenden zelfmoorden onder boeren geleid,” aldus Kelder. In de schriftelijke vragen roept de partij het college van burgemeester en wethouders op om Groningen gentechvrij te verklaren.

Vanwege de risico’s kiezen veel overheden proactief voor no-regretbeleid. Zo zijn in Europa inmiddels duizenden gentechvrije zones ontstaan, zoals geheel Oostenrijk en Griekenland. Een meerderheid van de Nederlandse bevolking ziet gentech gewassen niet zitten. Esther Ouwehand: "Als gentech gewassen zich eenmaal op onze akkers bevinden, zullen zij ook op ons bord belanden. Er is dan geen sprake meer van keuzevrijheid. Daarom is het hard nodig dat nu dit signaal gegeven wordt, dat de bevolking van Groningen - net als de rest van Nederland - niet zit te wachten op gentech gewassen.” Bij de toelating in de EU worden langetermijngevolgen en indirecte milieugevolgen, zoals toenemend gebruik van bestrijdingsmiddelen, niet beoordeeld of meegewogen.

De gentechgewassen op de akkers hebben geen enkel voordeel voor het milieu, de consument, of de kleine boer. Integendeel, gentech is een bedreiging voor de gangbare en biologische teelt, omdat de gewassen zich kunnen vermengen. Tegelijkertijd profiteren de industrie en de grootschalige voedselindustrie in binnen- en buitenland wél op grote schaal. Enkele grote bedrijven monopoliseren via gentech de voedselvoorziening. Bovendien leidt genetische manipulatie tot grootschalige ontbossing, doordat bossen plaats moeten maken voor monoculturen van gentechgewassen. Bijbehorend gifgebruik leidt vervolgens tot vergiftiging van de bodem en het grond- en oppervlaktewater. Een grote bedreiging voor onze kwetsbare, essentiële biodiversiteit, inclusief de bestuivers, zoals bijen.

Lees hier de schriftelijke vragen