Vragen over vissen­sterfte Oosterpark


3 februari 2017

Partij voor de Dieren stelt schriftelijke vragen over de vissensterfte in de Oosterparkwijk vanwege rioolstort in het water.

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Groningen stelt schriftelijke vragen over de vissensterfte in de Oosterparkvijver. Eind januari zijn er grote hoeveelheden dode karpers uit het water gehaald vanwege zuurstoftekort in het water door toedoen van rioolstort.

Door zuurstofgebrek zijn in januari tientallen karpers uit de Oosterparkvijver gestorven. Buurtbewoners en stadsbeheer hebben samengewerkt om de nog levende vissen te redden en ze naar water met meer zuurstof te vervoeren, maar de hulp kwam voor veel vissen te laat.

Partij voor de Dieren-raadslid Gerjan Kelder: “Het waterschap weet te melden dat de vissen stierven door zuurstofgebrek in het water. In de betreffende periode stroomde een grote hoeveelheid rioolwater de vijver in”. Rioolwater bevat weinig zuurstof en juist veel afvalgas. Daarnaast was eind januari het water bevroren en kon het afvalgas niet ontsnappen en kon het water geen nieuw zuurstof opnemen.

Het vermoeden rijst nu dat de mogelijke oorzaak van de grotere hoeveelheid rioolwater kan liggen bij de gestarte werkzaamheden aan de Zuidelijke Ringweg. Een persleiding van de gemeente blijkt sinds 2 januari uit bedrijf te zijn. Het hierop aangesloten rioolgemaal is via een noodleiding nu aangesloten op het hoofdbemalingsgebied. Dit gebied wordt afgepompt door het waterschapsgemaal. De partij voor de Dieren vraagt het college of de aanleg van Zuidelijke Ringweg inderdaad een mogelijke oorzaak is. En als het bekend was dat dit dergelijke problemen kon veroorzaken, had hier, volgens de partij, rekening mee gehouden kunnen worden.

“Wij zijn van mening dat dieren zeker niet de dupe zouden mogen worden van de aanleg van de Zuidelijke Ringweg en/of gebrekkig waterbeheer. Dit lijkt helaas nu wel het geval te zijn geweest” aldus Kelder.

De partij vraagt het college van B&W verder of zij bekend waren met de vissterfte en of zij bereid zijn in de toekomst de sterfte te voorkomen door het aanschaffen van beluchtingsapparatuur.

Bekijk de schriftelijke vragen hier.