Waarom zijn bestaande bomen niet het uitgangspunt van onze plannen?


3 maart 2016

De Partij voor de Dieren hoort de laatste tijd veel geluiden over de manier waarop het college lijkt om te gaan met bomen in Groningen. “Begin dit jaar was er de kap in Park Selwerd voor het verbreden van een fietspad en nu bereiken ons weer veel geluiden over het te gemakkelijk kappen van bomen. We vinden het van de zotte dat dit zo makkelijk lijkt te gaan!” Aldus fractievoorzitter, Gerjan Kelder.

Voor de aanleg van de P+R aan het Reitdiep moeten er ruim 30 bomen gekapt worden. En in Paddepoel-Zuid gaat het om 52 bomen en 2700 m² groenopslag. Kelder: “In het Reitdiep plan lezen we dat de P+R de basis is voor de BEA (Bomen Effecten Analyse) en dat dit tot gevolg heeft dat er in totaal circa 30 bomen moeten worden gekapt. Wij vinden het erg opmerkelijk dat het ontwerp van een P+R het uitgangspunt van de BEA is. Het lijkt ons veel beter als de bestaande bomen het uitgangspunt vormen van een plan, zodat er niet gekapt hoeft te worden.”

De Partij voor de Dieren stelt daarom schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders over de bomenkap in Groningen.

“Groen is belangrijk voor een buurt, vooral voor mensen die zelf geen tuin hebben. Bomen dragen veel bij aan de sfeer en zijn natuurlijk goed voor de ecologie en de luchtkwaliteit. Er is wel een verplichte compensatie wanneer er bomen gekapt worden, maar feit is dat je de oude bomen -en hun ecologische waarde- verliest. We moeten echt anders omgaan met onze natuur, want op deze manier ontstaan er kale plekken in onze stad!” Aldus Kelder.

Lees hier de schriftelijke vragen.