Voornemen om bomen te kappen in park Selwerd stuit op weerstand


17 februari 2016

De Partij voor de Dieren ontvangt veel vragen van bewoners over de reconstructie / verbreding van het fietspad door park Selwerd. “Dit park is in 2013 uitgeroepen tot ecologisch park. Dus we vinden het – en met ons vele bewoners- erg vreemd dat hier nu monumentale bomen moeten sneuvelen omwille van een fietspad.” Aldus fractievoorzitter, Gerjan Kelder.

Volgens het College is voor de verbreding van het fietspad de kap van 70 bomen en het verwijderen van 845 m2 houtopstand noodzakelijk. Vier van de te kappen bomen hebben een monumentale status. Monumentale bomen hebben meerdere voordelen voor omringende flora en fauna. Kelder: “Er wordt hiervoor vooral gecompenseerd door de aanplant van nieuwe bomen op het Zernike terrein, wat we vreemd vinden aangezien dit een andere locatie is. Ook is hier natuurlijk niet direct weer sprake van monumentale bomen, waardoor alle voordelen van monumentale bomen voor de omgeving gemist worden.”

De Partij voor de Dieren stelt daarom schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders over de bomenkap.

“Er leven vele dieren in dit park, waaronder ransuilen. Deze uilen hebben rust- en verblijfplaatsen in sommige van de te kappen bomen, waardoor deze bomen het gehele jaar beschermd zouden moeten zijn. Natuurlijk hebben we het beste voor met fietsers, maar we vinden niet dat de natuur en dieren de dupe mogen worden van dit soort aanpassingen. ” Aldus Kelder.


Klik hier om de schriftelijke vragen te lezen.