Monde­linge vragen over duiven


Indiendatum: 23 sep. 2020

III vragen van de PvdD over duiven door Kirsten de Wrede

Vorige week stelden wij u een aantal vragen over het wegvangen van de duiven aan de Parkweg,

onder andere of op de eventuele aanwezigheid van jongen gecontroleerd werd, hetgeen een

opschortende werking zou moeten hebben, ook volgens de wet Natuurbescherming. Op een

wedervraag van ons kregen wij het volgende antwoord van u schriftelijk terug:


“Namens wethouder Chakor beantwoord ik uw vraag over het ‘opschorten van de vergunning’ t.a.v.

het vangen en doden van duiven aan de Parkweg.

Er is bij de provincie door bewoners een opdracht aangevraagd voor het beperken van de populatie

stadduiven aan de Parkweg. Deze opdracht is op 14 augustus middels een besluit verstrekt en geldig

tot 30 november 2020.

In het besluit staat dat de duiven gevangen en gedood worden. Omdat wij al enkele jaren geen

duiven meer doden, waren wij als uitvoerder van plan de dieren op grote afstand vrij te laten.

Na overleg met de provincie blijkt dat op deze wijze afwijken van het besluit niet is toegestaan, wij

staken daarom de werkzaamheden. Er vindt eerst nader overleg met de provincie plaats.

De opdracht blijft ongewijzigd geldig tot 30 november.”

Hierover willen wij u graag twee vragen stellen.

1. Hoe groot acht u de kans dat een professioneel bedrijf de opdracht aanvaardt en uitvoert, nu

u duidelijk aangeeft (in het antwoord hierboven) dat de opdracht ongewijzigd geldig blijft?

2. Welke acties kunt u dan kunnen treffen, om te voorkomen dat er dingen gebeuren ten

aanzien van deze duiven, woonachtig op gemeentelijk grondgebied, waar u niet achter

staat? En in hoeverre bent u daartoe bereid?

3. Wat zal de insteek zijn van de gesprekken die u nu gaat voeren met de provincie?