Monde­linge vragen over servi­ce­gebied deel­scooters


Indiendatum: apr. 2022

Op 1 mei 2021 is aan Felyx en Check een 2-jarige vergunning verleend voor het aanbieden van elk 200 elektrische deelscooters (snorfietsen) in de gemeente Groningen. Een van de criteria van het verlenen van die vergunning was het feit dat deelscooterritjes zoveel mogelijk een alternatief moeten zijn voor korte autoritten, en daarom juist beschikbaar moeten zijn in de woonkernen die relatief ver van het centrum af liggen, zoals Meerstad, Haren en Ten Boer. Check had hier eerst geen servicegebieden, maar die zijn later alsnog toegevoegd, Felyx heeft deze gebieden altijd bediend. De twee stadswijken die het verst van het centrum af liggen zijn Beijum en Lewenborg. In deze wijken heeft Check nooit een servicegebied gehad. Felyx heeft na een paar jaar haar bestaande servicegebieden hier enkele weken geleden weggehaald.

1. Is het college op de hoogte dat Check nooit Beijum en Lewenborg heeft bediend en dat Felyx

de servicegebieden in Beijum en Lewenborg heeft verwijderd? Is het college hiervan actief op

de hoogte gesteld door de deelscooteraanbieders? Waarom zijn door Felyx de

servicegebieden hier verwijderd, en waarom heeft Check hier nooit deelscooters

aangeboden?

2. Wat vindt het college ervan dat Beijum en Lewenborg, twee perifere woonwijken met samen

ruim 20.000 inwoners, als enige woonwijken van de stad nu geen gebruik kunnen maken van

een deelscooter?

3. Is het college bereid om met Check en Felyx in gesprek te gaan om ze ertoe te bewegen ook

in Beijum en Lewenborg één of enkele servicegebieden te handhaven? Zo nee, waarom niet

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer