Schrif­te­lijke Vragen Sluiting Testlab Noord-Nederland


Indiendatum: mei 2018

Deze vragen hebben wij samen ingediend met de Partij van de Arbeid.

Geacht College,

Iedereen in Groningen dient in de gelegenheid gesteld te worden om veilig te kunnen vrijen. Dit betekent dat er sprake moet zijn van voldoende voorlichting en algemeen toegankelijke informatie voor hen die dit nodig heeft. De mogelijkheid tot veilig vrijen betekent ook het beschikken over de mogelijkheid om een SOA-test te laten doen. Een lage drempel om een SOA-test te kunnen doen is wat ons betreft bevorderlijk voor de seksuele gezondheid van de Stadjers. Door de barrières weg te nemen laten personen zich sneller testen en wordt zo verdere onnodige verspreiding van SOA’s voorkomen.

Recentelijk heeft GGD Groningen nog kritiek geuit op SOA-tests die door gebruikers uit de muur getrokken konden worden.[1] De GGD gaf onder meer aan dat de uitslag van de tests wat hen betreft niet voldoende duidelijk zijn voor de gebruikers. SOAIDS Nederland geeft aan dat een groot deel van de thuistests onvoldoende betrouwbaar is.[2] Het consumentenprogramma KASSA heeft recentelijk eveneens een uitzending gewijd aan de onbetrouwbaarheid van thuistests.[3] De kosten van het doen van een SOA-test bij de huisarts kunnen oplopen tot 300 euro.[4]

In het licht van de bovenstaande ontwikkelen en overwegingen betreuren wij daarom het stopzetten van gratis SOA-test middels het Man tot Man Testlab van de GGD.[5] Middels de website geeft het Testlab aan dat het niet meer mogelijk is om middels deze weg een gratis SOA-test aan te vragen. De GGD verklaart dat financiële tekorten hebben geleid tot het stopzetten van het Testlab. Het Testlab verstrekte voorheen snelle, betrouwbare, anonieme, en dus drempelvrije SOA-tests voor mannen die aangeven seksueel contact te hebben met mannen.

Uit onderzoek van Sense[6] blijkt dat het aantal SOA’s onder de risicogroepen[7] in het jaar 2017 is toegenomen.[8]

[1] DvhN, 19 maart 2018, beschikbaar: http://www.dvhn.nl/groningen/GGD-kritisch-op-SOA-test-die-net-als-kroket-uit-de-muur-te-trekken-is-23012451.html (Laatst geraadpleegd, 20 mei 2018).

[2] SOAIDS, beschikbaar: https://www.soaaids.nl/nl/soas/de-soa-test/wat-kost-het (Laatst geraadpleegd, 20 mei 2018).

[3] BNNVARA, beschikbaar: https://kassa.bnnvara.nl/gemist/nieuws/soa-doe-het-zelf-tests-onbetrouwbaar. (Laatst geraadpleegd, 20 mei 2018)

[4] SOAIDS, beschikbaar: https://www.soaaids.nl/nl/soas/de-soa-test/wat-kost-het (Laatst geraadpleegd, 20 mei 2018).

[5] Zie: https://www.mantotmantestlab.nl/ (laatst geraadpleegd, 20 mei 2018).

[6] Sense is het centrum voor seksuele gezondheid van de GGD’s in Groningen en Drenthe.

[7] De risicogroepen bestaan uit jongeren tot 25 jaar, prostituees, allochtonen, en mannen die seks hebben met mannen.

[8] Zie: GGD Groningen, 10 april 2018, beschikbaar: https://ggd.groningen.nl/sense-noord-nederland-toename-bezoekers-en-meer-soa-risicogroepen/ (Laatst geraadpleegd, 20 mei 2018)

1. Heeft het college kennis genomen van het stopzetten van het Testlab Noord-Nederland?
2. Is het college actief door de GGD ingelicht over het stopzetten van het Testlab, zo ja, heeft de GGD haar overwegingen met het college gedeeld inzake het stopzetten van het Testlab? Zo ja, kan het college de overwegingen van de GGD hieromtrent met ons delen?
3. Kan het college aangeven wat de hoogte van de financiële besparing is die wordt gerealiseerd met het stopzetten van Testlab? Vindt het college dat deze besparing in verhouding is tot het extra risico voor de seksuele gezondheid van risicogroepen?
4. Risicogroepen, waaronder jongeren onder de 25 jaar, kwamen in het verleden in aanmerking voor een gratis SOA test via de GGD. De website van GGD Groningen verwijst bezoekers op dit moment door naar de huisarts.[1] Is het op dit moment nog mogelijk voor risigroepen om een gratis SOA-test te doen via de GGD? Zo ja, hoe lang zijn de wachtlijsten voor deze tests?
5. Is het college van mening dat goede en betrouwbare SOA-tests binnen de Gemeente Groningen voldoende toegankelijk zijn?
6. Verwacht het college dat personen zich minder laten testen op SOA’s gezien de hoge financiële drempel van een betrouwbare SOA-test bij de huisarts, dan wel dat personen kiezen voor minder betrouwbare en goedkopere thuistests?
7. Welke gevolgen voor de seksuele gezondheid van de bewoners van de stad Groningen denkt het college dat deze ontwikkelingen kunnen veroorzaken?
8. Acht het college deze gevolgen aanvaardbaar? Zo nee, welke actie gaat het college ondernemen om SOA-tests voldoende toegankelijk te maken voor Groningers?

Namens de fractie van de PvdA,

Namens de fractie van de PvdD,

M. van der Laan

G. Kelder

Interessant voor jou

Schriftelijke Vragen Afblazen Helperzoomtunnel

Lees verder

Schriftelijke Vragen Extra Groenaantasting Zuidelijke Ringweg

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer