Schrif­te­lijke Vragen Extra Groen­aan­tasting Zuide­lijke Ringweg


Aan het college van B&W

Schriftelijke vragen ex art. 41 RvO over: Groenaantasting Ring Zuid

Groningen, 28 juli 2018

Geacht college,

Op 26 juli publiceerde het Dagblad van het Noorden een artikel waarin werd vermeld dat er voor de aanleg van de Zuidelijke Ringweg binnenkort nog een hectare groen wordt verwijderd. Voor ons als Partij voor de Dieren, maar ook zeker voor de omwonenden, is dit een zure appel in een reeks van forse tegenslagen rondom Ring Zuid. De hoeveelheid gekapte bomen, het verdwenen groen, de nadelige invloed op het dierenleven, en de negatieve effecten op de omwonenden: de bouwfase is een aanslag op het zuidelijke deel van Groningen. Met de vertraging die nu is opgelopen tot drie jaar wordt dit alleen maar langduriger en ernstiger, en het verwijderen van een extra hectare groen is hier nog een schep bovenop. Vandaar deze volgende vragen aan het college:

1. Heeft het college kennis genomen van het artikel in het Dagblad van het Noorden van gisteren, getiteld “Nog 1 hectare groen extra weg langs ringweg Groningen”? Zo nee, wil het college dit doen?

2. Kan het college de juistheid van de informatie uit het nieuwsbericht, waaronder het feit dat er geen bomen zullen worden gekapt, bevestigen?

3. Kan het college aangeven hoeveel groen/houtopstand er zal verdwijnen met deze nieuwe plannen?

4. Is deze groenaantasting nog te voorkomen? Zo nee, kan het college aangeven waarom de noodzaak van deze extra groenaantasting nu pas aan het licht komt?

5. Kan het college aangeven hoe deze groenaantasting gecompenseerd gaat worden?

6. Wat vindt het college van het verdwijnen van een extra hectare groen in onze stad, zeker in het kader van de klimaatbestendige stad, waarvoor veel groen zo onmisbaar is?

7. Kan het college aangeven welke negatieve impact zij verwacht dat deze groenaantasting, met name het gedeelte bij het Stadspark, zal hebben op het dierenleven? Is hier onderzoek naar gedaan?

Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren

http://www.dvhn.nl/groningen/Nog-1-hectare-groen-extra-weg-langs-ringweg-Groningen-23406392.html?

Antwoorddatum: 5 sep. 2018