Vragen betreffend de komst van Primark


Indiendatum: aug. 2013

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Grote Markt 1

9712 HN Groningen

Betreft: schriftelijke aanvullende vragen door de leden van de raad gesteld overeenkomstig artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Groningen betreffende de komst van Primark

Geacht college,

Enkele dagen geleden werden we opgeschrikt door het nieuws dat de Bijenkorf de stad hoogstwaarschijnlijk zal verlaten. Een klap voor onze middenstand, die het al zo moeilijk heeft. Het feit dat Primark zich misschien in de stad wil vestigen, is voor wethouder Joost van Keulen dan ook een reden om de vlag uit te hangen.

Primark is een hippe en goedkope kledingketen die erom bekend staat veel mensen naar de stad te trekken, maar heeft last van een besmeurd imago: het bedrijf is meermalen in opspraak geweest wegens slechte arbeidsomstandigheden in India, zoals kinderarbeid. Bovendien werden labels van het merk Primark gevonden in het puin van de kledingfabriek in Bangladesh die in mei jl. spontaan in elkaar stortte en waarbij meer dan duizend doden vielen. Een rondje internet leert overigens al snel dat niet alleen Primark in verband wordt gebracht met dit soort praktijken: hetzelfde geldt voor Tommy Hilfiger, Mango en C & A.

De Partij voor de Dieren wil over deze situatie graag enkele vragen stellen.

1. Een bedrijf als Primark past niet in het Groningse imago van Fair Trade en Duurzaamheid. De gemeente gaat echter niet over de bedrijven die zich – binnen de regels van het bestemmingsplan – willen komen vestigen. Maar kan de rest van het college zich vinden in het enthousiasme waarmee wethouder van Keulen de eventuele komst van Primark becommentariëerde?
2. Een bedrijf als Primark produceert modieuze kleding voor een paar euro per stuk die vaak maar één seizoen meegaat. Dit past in een tijdsgeest waarin mensen voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten en waarin steeds meer sprake is van een wegwerpcultuur. Het maken van kleding belast het milieu zeer: bij de productie van grondstoffen wordt veel pesticides gebruikt en een kilo katoen kost ongeveer 10.000 liter water. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het succes van een keten als Primark eigenlijk een uiting is van een maatschappelijk zeer onenselijke trend?
3. Het is niet echt “fair” om Primark aan de schandpaal te nagelen. Ook andere kledingconcerns maken zich schuldig aan “verkeerde handelscontacten” in India. Daarom zouden wij een positievere insteek willen kiezen. Tot ons grote genoegen organiseert u jaarlijks een Fair Trade week. Bent u bereid in het kader van deze week enkele speciaal op kinderarbeid gerichte activiteiten te organiseren of aandacht voor dit probleem te vragen, zoals het uitstippelen van een “kinderarbeid- vrij winkelroute”?

Met vriendelijke groet,

Gerjan Kelder

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren Groningen

Indiendatum: aug. 2013
Antwoorddatum: 16 sep. 2013

door de leden van de raad gesteld overeenkomstig artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Groningen.

2013 – Nr. 56.

VRAGEN van de PvdD van de heer G.J. Kelder betreffende de komst van Primark.

(Binnengekomen: 27 augustus 2013.)

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

Groningen, 16 september 2013.

1.Een bedrijf als Primark past niet in het Groningse imago van Fair Trade en Duurzaamheid.
De gemeente gaat echter niet over de bedrijven die zich – binnen de regels van het bestemmingsplan – willen komen vestigen. Maar kan de rest van het college zich vinden in het enthousiasme waarmee wethouder van Keulen de eventuele komst van Primark becommentarieerde?

Zoals de Partij voor de Dieren Groningen heel terecht stelt, beoordeelt de gemeente voornamelijk aan de hand van de Wet ruimtelijke ordening eventuele vestiging van bedrijven. Gezien de economische situatie in Nederland is ons college in beginsel enthousiast wanneer een bedrijf zich in Groningen wil vestigen.

2.Een bedrijf als Primark produceert modieuze kleding voor een paar euro per stuk die vaak maar één seizoen meegaat. Dit past in een tijdsgeest waarin mensen voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten en waarin steeds meer sprake is van een wegwerpcultuur. Het maken van kleding belast het milieu zeer: bij de productie van grondstoffen wordt veel pesticides gebruikt en een kilo katoen kost ongeveer 10.000 liter water. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het succes van een keten als Primark eigenlijk een uiting is van een maatschappelijk zeer onwenselijke trend?

Het college probeert vanuit het duurzaamheidsbeleid zowel consumenten als bedrijven te interesseren voor maatschappelijk verantwoorde en duurzame ontwikkelingen. Bovendien hebben we in ons inkoopbeleid een aantal duurzaamheidscriteria opgenomen. Een ander belangrijk resultaat is dat de gemeente Groningen vijf jaar opeenvolgend de titel "Fairtrade-gemeente" heeft ontvangen. In onze uitingen naar zowel consumenten als bedrijven brengen we ons duurzaamheidsbeleid zo goed mogelijk over het voetlicht.

Het is echter aan bedrijven en consumenten zelf om invulling te geven aan dit beleid of ons hierin te volgen.

3.Het is niet echt “fair” om Primark aan de schandpaal te nagelen. Ook andere kledingconcerns maken zich schuldig aan “verkeerde handelscontacten” in India. Daarom zouden wij een positievere insteek willen kiezen. Tot ons grote genoegen organiseert u jaarlijks een Fair Trade week. Bent u bereid in het kader van deze week enkele speciaal op kinderarbeid gerichte activiteiten te organiseren of aandacht voor dit probleem te vragen, zoals het uitstippelen van een “kinderarbeid- vrije winkelroute”?

In de gemeente Groningen staat fairtrade in 2013 met name in het teken van horeca, onderwijs en het bedrijfsleven. We richten onze aandacht dit jaar speciaal op fairtrade scholen, restaurants, en kerken. Daarnaast proberen we nog meer grote instellingen in de campagne te betrekken en is er aandacht voor de mode-branche. Fairtrade producten staan o.a. voor: geen kinderarbeid. Kinderarbeid is daarmee een onderwerp dat belicht wordt bij alle gemeentelijke activiteiten rondom fairtrade. Op 1 juni van dit jaar is er, tijdens het lustrumfeest van Fairtrade Groningen, speciale aandacht besteed aan kleding die voldoet aan de fairtrade-criteria. Er heeft toen onder andere een modeshow met fairtrade kleding plaatsgevonden in de binnenstad.

Een folder met als onderwerp "eerlijke winkelroutes in Groningen" bestaat reeds. Deze is verkrijgbaar op www.eerlijkwinkelen.nl. Op onze eigen website staat een volledige lijst van bedrijven in Groningen die aan de criteria van fairtrade voldoen. De Fairtrade-week, jaarlijks in de eerste week van november, wordt overigens georganiseerd vanuit de landelijke Fairtrade Gemeente-campagne.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer