Stads­bi­bli­o­theek naar Forum, onder­wijs­huis­vesting 2015


19 november 2014

Overgang stadsbibliotheek naar het Forum.

1. Door de frictiekosten te dekken uit de reserve aanloopverliezen Groninger Forum neemt het weerstandsvermogen van de gemeente af, evenals het vermogen om exploitatieverliezen van het Groninger Forum op te vangen.

Navraag leert dat dat potje 3.5 miljoen is. De helft van de reserve aanloopverliezen zijn we dus kwijt voordat het Forum er staat. Kunt u inschatten of het reservepotje nog toereikend zal zijn?

2. Door de overgang zullen er bij Biblionet circa 12 fte. verdwijnen. Vrij fors voor een verhuizing. Het streven is om al het personeel dat nu in dienst is bij bibliotheken in de stad Groningen gaat over naar het Groninger Forum. De gemeente betaalt frictiekosten aan Biblionet om de consequenties van de ontvlechting op te vangen. Er wordt gekeken of deze mensen herplaatsbaar zijn bij het Forum of de gemeente. Is daar al helderheid over?

3. Het is goed om te blijven participeren in het provinciale bibiotheeknetwerk. Zo zijn boeken van de Stad beschikbaar voor de provincie en andersom. En het is goed dat er gekeken wordt naar de veranderde functie van een bieb in een steeds digitalere wereld.

4. Blijven de wijkfilialen bestaan? Er ontstaat nu het risico dat de focus gaat naar het Forum ten koste van de filialen. Voor ouderen in de wijk is dat heel fijn, voor ouders met kleine kinderen een regelmatig terugkerend ritueel om naar de bieb te lopen en nieuwe (voorlees-)boeken te kopen.

Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2015.

1. Wat gebeurt er als scholen het onderhoud verwaarlozen? Komt dat op het bord van de gemeente? We hebben die zaken vaker gemaakt, denk bv aan Martiniplaza. Je kinderen gaan het huis uit, maar zodra ze financieel in de penaire komen draaien de ouders er voor op. Hoe gaat u dat voorkomen dat dat gaat gebeuren?

2. De communicatie met de wijkbewoners schijnt weer moeizaam geweest te zijn, voorzover aanwezig. Hebt u gesproken met de wijkbewoners? Er komt een sporthal, niet midden in de wijk, maar op het terrein van het Gomarus, zonder tribune en kantine. Ik begrijp dat het Gomarus college een school is, en dus iets bouwt dat primair voor de school is. Dus geen tribune of horecagelegenheid, alleen beschikbaar voor de wijk buiten schooluren. Maar ik begrijp niet hoe een dergelijke kale sporthal past in het beleid van de gemeente om de sociale samenhang in de wijken te bevorderen.

3. Wethouder Schroor heeft bij een eerdere vergadering van deze commissie dakakkers op scholen toegezegd. Bij nieuwbouw kunnen dakakkers gesitueerd worden op scholen, zodat de school z'n eigen moestuin heeft. De wethouder reageerde er enthousiast op en zei dat een motie in de raad van ons dan ook overbodig is, omdat hij toezegde dit uit te voeren waar mogelijk. Er staat nu een aantal nieuwbouw/verbouwprojecten op de rol, maar er staat geen woord over dakakkers. Hoe komt dat?

Reactie Wethouder:

We kijken vanuit de belang van school.

Het college heeft uitvoerig gesproken met betrokkenen en dat blijft. Het is aan het Gomarus zelf om te bepalen of er een kantine oid in te zetten. Maar ze hebben al een heel grote kantine.

Een tribune is een stuk duurder (want ook groter) en is dus voor het Gomarus niet aan de orde.

De gemeente zal monitoren of het onderhoud ook daadwerkelijk plaats vinden om te voorkomen dat de gemeente buitensporige opknapkosten moet betalen.

Duurzaamheid is een blijvend thema. Gresco wordt ingeschakeld.

Scholen worden nu al bekeken met het oog op aardbevingen.

Sedumdakken - zijn geen dakakkers, zijn wel groene daken. Dakakkers liggen er nog niet. Dat is een zaak van de scholen zelf. Zij zouden daar ook onderwijs op moeten inrichten, en daar gaan zij zelf over.

Reactie Paul:

Er komt steeds meer gelegenheid voor wijkfuncties en sport in en rondom De Wijert - de mogelijkheden nemen alleen maar toe.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer