Herijking duur­zaam­heids­beleid (commis­sie­be­spreking)


19 november 2014

Er gebeurt veel op het gebied van duurzame energie in Stad, complimenten daarvoor en ook voor het vasthouden van de energiedoelstelling voor 2035, om energieneutraal te zijn.

We zijn niet vóór het toepassen van de Crisis- en Herstelwet voor het plaatsen van kleinschalige windinitiatieven. De crisis- en herstelwet zet burgers buiten spel en volgens ons moeten bewoners altijd goed betrokken worden bij projecten die aan hun leefomgeving raken.

Dan de braakliggende terreinen in stad; die bieden een keur aan mogelijkheden, die ook vaak genoemd worden. Maar wanneer gaan we daar nu eens knopen over doorhakken? Hoe langer we erover praten, hoe langer de terreinen braak liggen te zijn.

Dan kom ik bij aardgas. Critici, die 50 jaar geleden waarschuwden voor de risico’s op aardbevingen, werden weggelachen. Nu staan we daar wel anders in. De maatschappelijke gevolgen van de gaswinning zijn gigantisch. Ook in de stad. Daarom was de PvdD ook erg verbaasd dat deze gemeenteraad, op de SP en Stadspartij na, tègen onze motie stemde, om onderzoek -alleen maar onderzoek!- te verrichten naar aardgasonafhankelijkheid van de stad. Immers, aardgasonafhankelijkheid is de enige oplossing waarop gaswinning en de gevolgen daarvan, zo snel mogelijk gestopt kunnen worden. De vraag is: wanneer wegen economische belangen niet meer op tegen de maatschappelijke risico’s? Voor ons is de grens meer dan bereikt. We zouden nog meer focus willen zien op de oorzaak van de problemen en zijn benieuwd naar de opvatting van de wethouder.

Het college noemt een aantal goede zaken waarin duurzaamheid in andere vorm wordt meegenomen, zoals het inkoopbeleid. We missen echter nog steeds de nummer 1 klimaatvervuiler, namelijk de industrie van dierlijke producten Een vriendelijke geste vanuit de gemeente, door plantaardig eten beter mogelijk te maken, zoals bijvoorbeeld de RUG ook al doet, of voorlichting te geven, zou een grote bijdrage leveren voor de klimaatdoelstellingen. Graag hoor ik van de wethouder welke mogelijkheden hij acht om plantaardig eten beter mogelijk te maken.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer