Ring Zuid: voortgang en reali­sa­tie­over­een­komst (commis­sie­be­spreking)


19 november 2014

Voorzitter, ik heb even zitten luisteren naar de reacties van de andere fracties. Er zijn vele opmerkingen gemaakt over alle haken en ogen die nog aan het project zitten. Het verbaast ons heel erg dat de stemming overwegend positief is, terwijl er nog zo veel losse eindjes geconstateerd worden. Gaan we ruim 600 miljoen overheidsgeld investeren in een plan dat onderaan de streep hier en daar nadelen en hier en daar voordelen oplevert? Dat lijkt ons geen goed idee. Dank aan de insprekers voor hun bijdrage.

Allereerst over de ROK. De drie optimalisaties zouden volgens ons een harde eis moeten zijn. We kunnen ons er daarom niet in vinden dat in de ROK deze drie nog steeds als optimalisaties vermeld staan. Dan iets anders: op 20 november organiseert PvdD kamelid Esther Ouwehand een hoorzitting over gezondheidsrisico’s door de aanleg van snelwegen. Zal onze gemeente daar ook vertegenwoordigd zijn?

Ik heb een lijstje opgesteld met zaken die nog niet op orde zijn.

  • er zijn nog steeds onopgeloste knelpunten in de doorstroming in de stad, oa. door het verdwijnen van afslagen
  • de verkeersveiligheid gaat er, gezien de nieuwste cijfers, op achteruit
  • de manier waarop de luchtkwaliteit berekend wordt deugt niet
  • er wordt enorm veel natuur vernietigd en de vraag is of het tèchnisch haalbaar is alles te compenseren, vooral wat betreft de bomen
  • de fietsvriendelijkheid komt op diverse punten in de knel, zie o.a. recent bericht van de Fietsersbond over de Helperzoomtunnel
  • binnen een straal van 300 meter van scholen mogen volgens de richtlijnen van RIVM en GGD geen nieuwe snelwegen worden aangelegd. Ring Zuid komt in de buurt van zestien scholen en acht kinderdagverblijven
  • het is onzeker of de plusvarianten uitgevoerd worden. Kennelijk wordt door het Rijk nu al gezocht naar bezuinigingen, gezien de versmalde tunnel. Hoe zeker is het dan nog dat de plusvarianten uitgevoerd worden?

De PvdD vindt het, gezien alle knelpunten, niet correct om dit gigabedrag nu te gaan spenderen aan voorliggend plan. Voor ons gaan de leefbaarheid en gezondheid van Stadjers vóór bereikbaarheid. We vinden het onbegrijpelijk dat het gros van de andere politieke partijen, als het erop aankomt, zich doof houden voor alle tekortkomingen, onder andere door longartsen uiteengezet.

Het Parcival college heeft zich al aangesloten bij het beroep tegen het plan, wat veelzeggend is. Degenen die beroep aantekenden komen met nieuwe, eigen onderzoeken. Wat gaat de wethouder hiermee doen?

In een interview met DvhN zei het projectbureau onlangs “Knelpunten -in de wijken- lossen we zo goed mogelijk op.” Zo goed mogelijk is nìet goed genoeg.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer