Roeibaan


4 juni 2014

1. Wat is er tot nu toe gebeurd aan die slechte staat van de dijken?

2. Waarom wordt de baan vervangen door een baan met minder mogelijkheden? Als ik het college lees wordt de baan nauwelijks gebruikt. Als ik de inspreker en S&S hoor wordt de baan veel meer gebruikt en is er ook veel potentie voor nog meer wanneer het beter beheerd wordt.

3. Hoe kan het worden gefinancieerd? Ook deels door de verenigingen zelf?

Tot slot, Partij voor de Dieren is vooral voor breedtesport, maar als S&S gelijk heeft dat de watersportbaan ook flink uitstraalt om anderen aan het sporten dan kan een watersportbaan waardevol zijn.

Wethouder:

Plan van aanpak komt zo snel mogelijk, met korte en lange termijn.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer