Pupil­len­kunst­grasveld Sportpark Stadspark


11 juni 2014

FC Groningen gaat trainen op Corpus Den Hoorn, het Noorderpoortcollege gaat samen met de gemeente op het Europapark een nieuwe sporthal bouwen, op de plek van de sporthal De Wijert zou een spelhal moeten komen.

Om deze sportcarrousel in beweging te krijgen moet Gronitas verdwijnen van sportpark Corpus Den Hoorn. Aanvankelijk wilden zij niet. Nadat de gemeente een kort geding tegen hen aanspande en won, besloot Gronitas te fuseren met voetbalvereniging De Vogels.

Voor de komst van Gronitas naar de velden van De Vogels in het Stadspark is er een pupillenkunstgrasveld nodig, vóór 1 september. Anders is de capaciteit niet toereikend.

Wij willen twee opmerkingen plaatsen.

U loopt vooruit op de besluitvorming in de raad door alvast met de uitvoering te beginnen. Het verbaast ons dat de raad gepasseerd wordt op het moment dat zij aan zet is, namelijk in de besluitvorming voorafgaand aan de uitvoering.

U schrijft dat binnen de financiële huishouding van Sport op Orde voor- en nadelen op deelprojecten met elkaar verrrekend mogen worden. Dit lijkt er echter niet onder te vallen: het betreft immers een nieuw project. We horen regelmatig dat de raad het hoogste orgaan is.

Als tweede een vraag naar de consequenties voor het hockeyveld en de wielerbaan. Als die twee zaken goedkoper hadden gekund, is het eigenaardig dat ze dan goedkoper begroot zijn? U schrijft dat door de momenteel gunstige prijzen in de markt deze twee projecten goedkoper uitvallen. Is dat hele antwoord? Is dat dan toevallig precies €45.000 bij het hockeyveld en €60.000 bij de wielerbaan, wat samen toevallig het benodigde bedrag van €105.000 voor het kunstgrasveld oplevert?

Of gaat het feitelijke consequenties opleveren voor de uitvoering van het hockeyveld en de wielerbaan?

Wethouder.

Plan van Eisen is uitgevoerd bij het hockeyveld en de wielerbaan, daar is niet op beknibbeld. Dus volgens hem zijn daar geen consequenties. Toch, uit de reactie van de CU, staat de boel wel onder druk en heeft het wel consequenties. En dat past in 12 jaar omgaan met sport: het is achteraf telkens “hadden we ook maar”.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer