Sporthal de Wijert


14 mei 2014

Aangesloten bij de Stadspartij. De 1000 handtekeningen geven een ander beeld dan het onderzoek, namelijk dat er wel een sporthal moet komen

PvdD:

1. Communicatie.
2. Sociale samenhang, stimulering breedtesport.
3. Handtekeningenactie.

Wethouder:

Het onderzoek deugt statistiek. Niets wijst erop dat een sporthal een spilfunctie vervult in de sociale cohesie. Want het aantal mensen dat daarvan gebruik maakt is beperkt. Gomarus college is een school en bouwt iets voor een school. Dus geen tribune of horecagelegenheid (daar is een school niet voor), wel beschikbaar voor de wijk, ook op zondag open. We wachten de aanvraag van Gomarus af, kijken we dan verder.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer