Vast­stellen bestem­mings­plannen


26 juni 2013

De Partij voor de Dieren houdt in deze raad geregeld een pleidooi voor het behoud van groen in de stad, niet alleen voor dieren, die gezien de intensivering van de landbouw op het platteland, steeds meer naar de stad toetrekken, zoals de scholekster, maar ook voor mensen. Talloos zijn recente wetenschappelijke artikelen en beleidsstukken waarin de waarde van vitamine g, groen, worden besproken. Goed voor hart- en bloedvaten, tegen stress, tegen adhd, om nog maar te zwijgen over de rol van groen in de stad voor klimaatcontrole, fijnstofopname en afwatering. Afijn, mensen hebben licht, lucht en groen nodig in de stad. Daarom zijn wij niet tevreden met de bescherming van open stukjes, binnengroentjes en binnenpleintjes, zoals die nu geborgd zijn in het bestemmingsplan Noorderplantsoen. Er is een vierdeling gemaakt, in gemeentelijk, semi-openbaar, privé groen met bestemming Tuin en andere achtererven. Voor deze andere achtererven bestaat nu geen bescherming meer, in tegenstelling tot in het oudebestemmingsplan. In het gebied tussen Boterdiep en Nieuwe Ebbingestraat is veel bebouwe, maar er zijn ook veel plannen afgewezen vanwege de bescherming van de voormalige 10 m regel. Het college kon nadere eisen stellen in het kader van het woon- en leefklimaat. Dat afwegingskader is nu verdwenen. Waarom wordt er in een conserverend bestemmingsplan dat het moet hebben van bestaande kwaliteiten nu allerlei onwenselijks mogelijk gemaakt? Waarom redeneren op vermeende mogelijkheden uit het verleden? Vergunningen die al verleend zijn en gebouwen die al gebouwd zijn hebben geen last als we nu besluiten om wat nog onbebouwd is te beschermen.

De Partij voor de Dieren wil graag een regel in het bestemmingsplan, een afwegingskader, om lucht, licht, groen en privacy te beschermen.

Daar hebben wij de volgende motie voor.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer