Topsportnota


8 mei 2013

Voorzitter, vorige keer was de PvdD niet erg positief over de behoefte die de gemeente lijkt te hebben om toptalenten te kunnen presenteren, waarbij de breedtesport moest wijken. Deze nota is wellicht wat genuanceerder, maar we zijn er nog steeds niet enthousiast over.

Graag beginnen wij met een positief geluid. We vinden het ten eerste positief dat er een bredere groep sporttypes gekozen is als ‘speerpunten’ voor de topsport. Ook is de keuze voor sturen op goede samenwerking van verschillende partijen altijd een goede. Het ziet ernaar uit dat er al veel gebeurt op het gebied van sportwetenschappen in onze stad en dat is positief, hoewel de net genoemde samenwerking nog wel beter kan.

Meerdere malen wordt als een feit gesteld dat mensen gaan sporten dankzij de topsport. We hebben flink wat zoekwerk gedaan, maar hebben hier geen onderlegging voor weten te vinden. We zijn daarom benieuwd waar de Wethouder deze informatie vandaan heeft? Volgens ons zijn redenen om te gaan sporten meer de sociale contacten, gezondheid en het vermaak en minder omdat je wil zijn zoals iemand van tv. Een aanvullende vraag is daarom of de Wethouder na het zien van studio sport ook zijn hardloopschoenen aantrekt? Er zal uiteraard een stimulerend verband zijn, maar topsport is niet van levensbelang voor de breedtesport en zo wordt het in deze nota ons inziens wel enigszins gebracht. In die lijn zijn we ook benieuwd of de stelling dat topsport de integratie vergroot ergens op gestoeld is en zo ja, waarop?

Wat betreft basisschoolkinderen zijn we het met het College eens dat het aanbieden van verschillende soorten sport en de inzet van een vakleerkracht bevorderlijk kunnen zijn voor sportdeelname van kinderen en plezier vinden in sportief bezig zijn. We hebben wel zo onze vraagtekens bij het inzetten van een talentcoach. We zouden graag nadere uitleg krijgen van de Wethouder. Wij willen graag benadrukken dat wat ons betreft sport voor basisschoolkinderen vooral Leuk moet zijn. Op die leeftijd is het juist belangrijk dat kinderen met weìnig talent en weinig interesse geënthousiasmeerd worden voor sportief bewegen. In Groningen neemt het aantal jeugdigen dat voldoende beweegt af, terwijl bewegen van groot belang is voor lichamelijke en geestelijke gezondheid.

De PvdD wordt allerminst enthousiast van het gebruik van een aanzienlijk deel van het budget sportstimulering en verenigingsondersteuning voor de topsport. Dit potje wordt doorgaans veel gebruikt voor breedtesport, zoals het helpen opstarten van verenigingen. Wij zijn het er niet mee eens dat dit budget gebruikt wordt voor topsport, omdat voor ons de basisfaciliteiten belangrijker zijn dan de topsporters. Wat is voor de Wethouder reden geweest om een flink deel van dit budget aan topsport te besteden?

Wat betreft voorrang verlenen aan topsporters bij accommodatiegebruik, heb ik begrepen dat het redelijk soepel verloopt. Maar ik begreep ook, dat er niet direct zicht is op hoe wij als Groningen ervoor staan qua topsporters productie. Dat verbaast de PvdD toch, gezien er een hele nota voorligt, zonder dat duidelijk is wat ons vertrekpunt is.

Voorzitter, daar wil ik het bij laten. Ik wil nogmaals benadrukken dat we niet tegen topsport zijn, maar het moet niet ten koste gaan van de breedtesport. Ik ben benieuwd naar de reactie van de Wethouder.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer