Suikerunie plannen


13 mei 2013

Alle inzenders bedankt. Sommige dingen daarvan denk je, die moeten gewoon door kunnen gaan, zoals de Wolkenfabriek, de campertopplaats en de natuurijsbaan. Over de stadsboerderij en de suikerkas willen we graag wat meer zeggen.

Eigenlijk betreft het hier een kleintje Floriade. Daarvan hebben wij gezegd dat er interessante dingen inzitten, maar dat we graag zouden zien dat de gemeente een stap verder gaat en echte innovaties laat zien die een grotere bijdrage kunnen leveren aan het harmoniseren van de relatie tussen mens en natuur. Grote slagen wat dat betreft kunnen we maken met minder dode dieren eten in het belang van oerwouden, milieu, de wereldvoedsel en de zoetwatervoorraadproblematiek. In dat kader graag aandacht voor lupine, een vleesvervanger die veel gebruikt wordt door de vegetarische slager en onder andere in Groningen verbouwd wordt door het Louis B instituut. En met betrekking tot het een leerstoel transitie zoals in het plan vermeld staat: ja, maar dan ook nadrukkelijk met betrekking tot voedseltransitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten.

Wij zouden graag zien dat wij hier in Groningen een echt vooruitstrevend voorbeeld van moderne voedselvoorziening laten zien en dat we hier alléén puur biologisch gaan werken. Géén voor mens en dier gevaarlijke insecticides als imidacloprid, maar volledig biologische land- en tuinbouw. Dan zouden we scoren.

Dan de stadsboerderij. Die zou ook al 10 ha worden en de Suikerkas 100 ha. De boerderij gaat uit van 60 melkkoeien. Mooi om mensen te laten zien waar de melk en kaas vandaan komen. Maar is veeteelt iets dat we moeten promoten? Een paar jaar geleden heeft de Wereldgezondheidsorganisatie Nederland op de vingers getikt dat er hier zoveel zuivel wordt geconsumeerd dat het tot hart- en vaatziekten leidt. En duurzaam? Nee, ook al zou het er hier duurzamer aan toe gaan. Een mestvergistingsinstallatie willen we hier helemaal niet. Bepaalde biomassastromen kunnen duurzaam vergist worden, maar mestvergisting, daar moet altijd nog wat bij om iets aan het eindresultaat te hebben en is een bestendiging van de planeetverwoestende en en dieronvriendelijke wijze waarop wij dieren en hun producten consumeren. Geen boerderij, geen LTO showcase. Er zitten mooie kanten aan het Suikerkasidee, maar het neemt erg veel ruimte in beslag. Hoeveel blijft er eigenlijk nog over voor de natuur? Bewustwording van de herkomst van het voedsel, creëren van stages, banen voor meensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, het leveren van een substantiële bijdrae aan de stadsvoeding… hele mooie dingen. En wat moet het project wel niet kosten? Het is groter dan de Floriade van Venlo. Hoe zeker is de financiering? Komt iedereen nog over de brug?

Laten we het unieke karakter van het gebied als uitgangspunt nemen. Denk aan alle vogelsoorten waaronder hele bijzondere die hier leven. Wij geven dan toch de voorkeur aan het plan van Carex waarin de natuur centraal wordt gesteld, waarbij droogjes wordt opgemerkt dat natuurbeheer niet veel kost, maar ook niets opbrengt. Carex wil natuur beheren op een rendabele wijze en stelt daarom voor woningen te bouwen in het gebied. De ervaring van de initiatiefnemers met natuurbeheer boezemt ons vertrouwen in.

Tenslotte een paar opmerkingen over het hondenpark. Het voelt toch een beetje als een goedmakertje ten opzichte van de in de ogen van velen rigide aanlijnplicht. Het kan ook een mooie faciliteit zijn. Maar hoe fair is het om de hondeneigenaar een toegangsprijs te vragen en een bewijs van vaccinatie en WA verzekering? Wij denken dat dit voor veel hondeneigenaren een barrière zal vormen.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer