Tuin in de stad


20 mei 2013

De gemeente is met een projectontwikkelaar VDM Wonen overeengekomen dat er 19 huizen worden gebouwd op de plek waar nu Tuin in de Stad zit. Voor Tuin in de Stad wordt een nieuwe locatie gezocht.

Tuin in de Stad aan de Friesestraatweg heeft de grond vier jaar geleden in beheer gekregen en er sindsdien een openbare volkstuin van gemaakt. Er worden activiteiten georganiseerd, planten geruild en verkocht en het is een speelplek voor kinderen uit de buurt.

Wanneer 70 procent van de woningen is verkocht gaat VDM door met het plan. Wethouder van Keulen verwacht dat de bouw over een jaar van start gaat.

Tuinindestad is een groen, sociaal en duurzaam burgerinitiatief, een wijkontmoetingscentrum en een plek waar eenieder welkom is. Er worden cursussen gegeven, muziek avonden georganiseerd en kinderen komen er spelen. Hoe bijzonder het is wat hier gebeurt blijkt wel uit de prijzen die Tuinindestad heeft gewonnen. Daarom vindt de Partij voor de Dieren het wel bijzonder jammer dat het project zou moeten verdwijnen voor woningbouw. Tuinindestad is immers precies wat het college graag wil dat er gebeurt in de stad: duurzame burgerinitiatieven. Bijna alle raadsleden hebben de avond van Burger Jim bijgewoond waar Jim Diers ons heel inspirerend heeft verteld over hoe burgerinitiatieven steeds belangrijker worden in onze maatschappij. In Groningen werd tuin in de stad aangehaald als een van die goede voorbeelden.

OK, het ging om tijdelijk gebruik, maar bevestigt de uitzondering, namelijk dat dit project mag blijven zitten wegens alles dat is bereikt en opgebouwd, niet juist de regel?

Tuinindestad heeft voortdurend het gesprek gezocht en heeft nu pas eindelijk het gevoel, sinds het bezoek van raadsleden en wethouders maar ook sinds het gesprek met ROEZ dat de uitgestoken hand is aangepakt. Het gevoel leeft dat de huidige manier van doen: een plek behandelen als een tabula rasa en er op die manier plannen voor maken, een deel is van de oude cultuur, die we juist willen veranderen. Kijk wat er is!

Tuinindestad en deze 4 partijen willen graag dat gemeente, omwonenden en Tuinindestad samen in gesprek gaan en bekijken wat de beste optie is voor het gebied. Het gebied is al sinds 1964 in bezit van de gemeente en dus niet speciaal aangekocht om er te gaan bouwen. Het is er ook niet speciaal geschikt voor. Tuinindestad zou graag met alle belanghebbenden willen kijken naar de mogelijkheden van integratie van wonen en Tuin en eventueel met medenemen van de locatie aan de overkant, waar Lefier mee in de maag zit. Ga niet altijd uit van plannen van projectontwikkelaars, maar ontwikkel op maat, en bovenal: neem geen onomkeerbare beslissingen. In overleg met de gemeente kan ook worden gekozen voor het integreren van Tuinindestad in een wijkbedrijf, in een gemeentelijk buurtcentrum:

Wat de gemeente met veel nota’s en energie probeert te ontwikkelen, is hier vanzelf ontstaan. Gebruik dat! In juni volgt nog een gesprek en wij willen graag dat zeker tot op dat moment, alle opties open liggen.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer