Meerstad (gemeen­teraad 27-02-2013)


27 februari 2013

25 miljoen is enorm vervelend, zeker in deze tijd...laat dat duidelijk zijn. Moeten we stoppen met Meerstad? Is dat een beter alternatief? Daar is het nu veel te laat voor en het kan zo'n mooi project worden.

De PvdD vindt het daarom ook een goede zaak dat er ingezet gaat worden op het aantrekkelijker maken van Meerstad door bijvoorbeeld bomenplant, starterswoningen en de vaarverbinding.
Er is al het nodige gezegd over Meerstad, ook in de commissie, dat wil ik niet teveel herhalen. Ik wil wat inzoomen op natuur en groen want daar valt volgens ons nog wat winst te halen. Met betrekking tot bomenplant bijvoorbeeld hechten wij aan bomen die een hoge ecologische waarde hebben. (Zo kunnen in een eik bijvoorbeeld honderden verschillende insecten leven terwijl dat er in een esdoorn veel minder zijn.) Daarnaast is het van belang dat er veel verschillende soorten bomen staan. (Zo is de essentakziekte zo’n groot probleem geworden omdat er overal in de provincie rijtjes essen zijn geplant die familie van elkaar zijn en daardoor even bevattelijk voor hetzelfde “griepje”. ) Diversiteit dus! Biodiversiteit en het in stand houden van goede ecosystemen is het beste wapen tegen zaken als de eikenprocessierups en die diversiteit maakt van Meerstad een fijne woonomgeving. Evenals natuur natuurlijk. Daarnaast heeft het college onlangs in een collegebrief nav vragen van de Partij voor de Dieren tijdens de commissie ruimte en wonen geantwoord dat tijdelijke natuur op lege plekken in de stad lastig is, omdat het oppervlak daarvoor te klein is. Dan moet je eigenlijk wel iets als Meerstad hebben. Doen, zeggen wij. Goed voor flora en fauna en de huizenverkoop. Hoe staat het college hier in?
Meerstad moet het hebben van een bijzonder woningaanbod. Een interessante variant in dit thema zijn bijvoorbeeld de earth ships, huizen die, vaak in een woongroepachtige setting, zijn opgetrokken uit oude autobanden en bijzonder duurzaam zijn. Is zo iets te overwegen voor Meerstad?

Voorzitter, afrondend kan ik stellen dat wij zullen instemmen met het voorstel en dat onze zorg tav de financiële situatie onze aandacht houdt.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer