Openings­tijden levens­mid­de­len­winkels (gemeen­teraad 27-02-2013)


27 februari 2013

De Partij voor de Dieren is geen fan van de 24-uurs economie. In die zin vinden wij het goed dat de landelijk overheid beperkingen stelt aan openingstijden. Wij zijn echter voorstander van een strikte scheiding tussen kerk en staat en van de individuele vrijheid voor de burger. Vanuit dat oogpunt vinden wij het niet passend dat een religieuze rustdag (bijvoorbeeld zondag) uitgangspunt is van wetgeving tot inperking van het economische verkeer. Wetgeving moet los staan van religieuze gronden, daarom is de Partij voor de Dieren tegen een inperking van het aantal koopzondagen. Instrumenten van de overheid gebruiken om de zondagsrust af te dwingen, keuren wij dan ook af. Het beschermen van kleine ondernemers en het tegengaan van een steeds meer op consumptie ingerichte samenleving kunnen echter wel redenen voor een beperkte openstelling van winkels zijn.
Een lastig dilemma dus maar het begin van mijn woordvoering is in deze leidend voor mijn keuze.
Tot zover voorzitter.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer