Damo­cles­beleid (gemeen­teraad 27-02-1013)


27 februari 2013

In zijn brief van 21 feb waarin de burgemeester antwoord geeft op vragen en opmerkingen vanuit de raad inzake het Damoclesbeleid, stelt hij dat hij denkt dat hij met het Damoclesbeleid een redelijke invulling geeft aan zijn bevoegdheid tot het sluiten van panden. Dat denken wij ook. De bewoners van het A-kwartier kunnen meespreken over de overlast. Wij hebben echter al aangegeven geen voorstander te zijn van een repressieve drugsaanpak. Het criminaliseren van drugs creëert misdaad. Wij hebben al eerder gerefereerd aan een rapport uit 2011 van 19 politici en voormalige wereldleiders waaronder Kofi Annan, waarin Annan zegt dat in ieder geval wiet gelegaliseerd moet worden. Bestrijding kost teveel geld en wordt alleen gespendeerd aan daders, in plaats van aan de gebruikers.

Het college moet het echter doen met de Opiumwet. Indien de burgemeester, zoals hij aangeeft, vervangende woonruimte zal zoeken voor kwetsbare groepen zoals kinderen en sociaal minder weerbaren en proportioneel zal handelen in geval van sluiting van drugspanden, kunnen wij zijn beleid steunen.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer