Gemeen­teraad - struc­tuur­visie wonen


28 februari 2013

Op de studenten kom ik zo, nu even duurzaamheid.
Het verduurzamen van huizen door woningcorporaties kost hen geld maar levert niet gelijk wat op. Sommige woningcorporaties zien zichzelf gedwongen om te bezuinigen op het gebied van duurzaamheid. Wat denkt het college hieraan te kunnen doen? De maatregelen die hier genoemd worden op het gebied van duurzaamheid doen ons nog niet zo veel. Een website, een particuliere organisatie, afspraken met het rijk over het faciliteren van zonnepanelen voor particulieren… het valt ons niet genoeg mee. Ook over het duurzaamheidsfonds kan weinig meer gezegd worden dan dat deze in de regionale woonvisie pas wordt uitgewerkt. Er is ook een andere invalshoek mogelijk voor het tegengaan van broeikasgassen en dat is meer absorberen van co2. Dat kan met groen. En juist daarover, wij zeiden het ook al in de commissie, staat zo goed als niets in deze visie. Terwijl groen zo ontzettend belangrijk is voor het welzijn van mensen en het algehele woonklimaat.

Wij zijn blij, voorzitter, dat de corporaties toch gaan investeren in jongerenhuisvesting, maar vragen ons af of dat wel genoeg is. Zoals de hr van Rooij al noemde komt er een groter probleem tav nieuw studenten die woonruimte zoeken en wij moeten die enorme groep hartelijk verwelkomen met faciliteiten waardoor ze zich hier willen blijven vestigen. Je kunt niet aan de ene kant trots praten over "de jongste stad van NL" en aan de andere kant er niet voor zorgen dat die jongeren ergens kunnen gaan wonen...

Onze visie tav bouwen voor jongeren is al eens ter sprake gekomen en die komt er in het kort op neer dat wij vinden dat je eerst duurzaam moet kijken naar het geschikt maken van bestaande bouw en als daar op korte termijn geen oplossingen of niet genoeg oplossingen voor geboden worden overgegaan wordt tot nieuwbouw.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer