Borg groen


13 februari 2013

De PvdD is blij dat het college in haar Borg voortaan bijzondere aandacht schenkt aan ecologie. Het is ook terecht, dat in een tijd waarin de biodiversiteit achteruit holt, maar tegelijkertijd steeds duidelijker wordt hoe belangrijk een groene omgeving voor mensen is, ecologie een bijzondere plek krijgt.

Twee zaken hebben ons verrast. Ten eerste is daar de bijzondere aandacht voor het onkruid op plekken waar niet veel wordt gelopen en ten tweede het stopzetten van het apart noteren van hondepoep. Eerst het laatste. Dit is een onderwerp dat de gemoederen heel erg heeft beziggehouden de laatste tijd en dat zal ook nog wel even duren. Er is een kostbaar hondenbeleid in de benen gezet om iets te doen aan de overlast van hondepoep, dat is geresulteerd in een aanlijnplicht en een terecht opruimplicht en wij willen graag ook via de Borg kunnen zien wat dit oplevert. Kan dat?

Dan het onkruid. Ooit zeiden wij: onkruid en ongedierte bestaan niet, slechts in de subjectieve beleving van de waarnemer. Wethouder Jannie Visscher merkte daarover ooit op dat wat haar betreft de definitie van onkruid niet zo moeilijk was: een plant waar je hem niet wilt hebben. Daar kunnen wij ons best bij aansluiten, maar wij zijn van mening dat groen niet snel onkruid is. Waar het gaat om giftige planten of de verkeersveiligheid, ook voor voetgangers, zal groen beheerd moeten worden. Maar waarom nu onkruid met name weghalen op plaatsen waar niet gelopen wordt? Wat sommigen onkruid noemen, bestaat in wezen vaak uit vegetatie die belangrijk is voor insecten en levert bovendien altijd een bijdrage aan de groenvoorziening. Wat groen is, is niet grijs. Graag een specificatie van het college over wat als onkruid wordt weggehaald.

Verder vragen wij ons af of er niet teveel en te fanatiek gemaaid wordt. Dit is in tegenspraak met wat de CU net zei, maar wij hebben wellicht een andere waarneming in bijvoorbeeld het Noorderplantsoen waar ons inziens de vijverwallen wel erg vaak erg kort worden gemaaid. Is het niet beter de mankracht in te zetten in het vergroenen ipv te verschralen?

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer