Cultuurnota, , Onder­wijs­huis­vesting, meldpunt overlast en zorg, voortgang bezui­ni­gingen


8 november 2012

B1. Cultuurnota

Er komen veel bezuinigingen op ons af en dit is dan ook een ambitieuze nota, die in tijden van zwaar weer is opgesteld. Er moeten keuzes worden gemaakt. Wij hebben de voorkeur voor organisaties die een maatschappelijke en educatieve functie hebben in onze stad.

Cultuureducatie met Kwaliteit is een positief voorbeeld hiervan. Maar ook theater de Steeg, die dreigt ten onder te gaan, is belangrijk voor cultuureducatie. De Usva zorgt onder andere voor integratie van studenten met overige stadjers. We zouden graag zien dat deze organisaties geholpen worden om het hoofd boven water te houden.

We moeten dus nieuwe wegen inslaan met minder financiële middelen. Cultuur moet commerciëler, zodat de organisaties zelfstandig rond kunnen komen. Maar ook samenwerking is een positieve manier van cultuurbehoud. Het Grand Theatre is hier een voorbeeld van. We zijn blij dat zij het gered heeft.

Het is spijtig dat niet alle projecten doorgang vinden, of niet op dezelfde manier. Het enige wat we wat dat betreft kunnen doen, is hopen op financieel betere tijden.

B2. Onderwijshuisvesting
Het is belangrijk dat de leeromgeving van kinderen een omgeving is die gezond en veilig is en waarin ze zich prettig voelen. Onderwijshuisvesting is een belangrijke taak van de gemeente. We willen duurzame en gezonde binnenklimaten en dat is een investering, die later voor profijt zorgt op diverse vlakken.

Het zou echter nog veel meer profijt op kunnen leveren. Deze vraag had ik eigenlijk ambtelijk willen stellen, maar ik begreep dat de ambtenaren die mij hier over zouden kunnen vertellen niet aanwezig zijn, daarom in de commissie: de PvdD is benieuwd naar het gebruik van groene energie in schoolgebouwen. Kan de Wethouder aangeven in hoeverre hier gebruik van gemaakt wordt, ofwel dit meegenomen wordt in het verduurzamen van schoolgebouwen? Daarnaast was er in het Integrale Huisvestingsplan sprake van scholen die de mogelijkheden onderzochten van groene daken en zonnecollectoren. We zien hier niets over terug in dit programma. Wij zijn benieuwd of er al ontwikkelingen zijn, op dit gebied? Verder willen wij de Wethouder attenderen op het project van Dakakkers. Rotterdam is de eerste stad in Nederland om dit New Yorkse concept over te nemen. Op daken wordt een moestuin aangelegd, waar de stadjers gebruik van kunnen maken. Wanneer wij iets dergelijks zouden kunnen organiseren, of stimuleren, voor onze scholen, zou dit betekenen dat elke school zijn eigen kinderwerktuin kan hebben. De kinderen staan hiermee dichter bij de natuur en bij de oorsprong van hun voedsel. Is de Wethouder hiermee bekend en wat is zijn opvatting hierover?

We maken ons wel zorgen over de geschatte totale financiële omvang van het project ter verduurzaming van schoolgebouwen. Niet omdat we het zo duur vinden, dat dit het doel voorbij schiet, want verduurzaming heeft op lange termijn altijd voordelen. Maar meer omdat er tot nog toe nog geen oplossing gevonden is om alles te bekostigen. Er is slechts een fractie gereserveerd en zelfs met de reserve is dit nog lang niet voldoende. Dit geeft ons een erg onrustig gevoel.

B3. Meldpunt overlast en zorg
PvdD is blij met deze agendering door PvdA. Ook wij hebben moeite met het interpreteren van deze cijfers en daar is inderdaad al eerder een discussie over geweest, waar we niet veel meer duidelijkheid door kregen. Er wordt meer overlast gemeld, maar betekent dit dat men eerder aan de bel trekt, of dat er meer overlast is? Daarom zijn we benieuwd naar de reactie van de Wethouder op deze vraag van de PvdA.

De outreachende aanpak die PvdA voorstelt, vinden wij ook een goede methode. Niet doorverwijzen, formulieren invullen, registreren, doorverwijzen etc., maar direct actie. Het meldpunt is echter meer een plaats voor signalering en om mensen te wijzen waar ze terecht komen, dan zelf een hulpverlenings-, woningbouw- of handhavingsorganisatie. Wel zijn we benieuwd hoe lang het duurt voordat een melding geregistreerd is en er actie ondernomen wordt?

B4. Voortgang bezuinigingen
Niets, iv.m. spreektijd.

C. Ingekomen stukken

Sportcentrum Kardinge: duurzaam bewegen
Wij willen onze complimenten uitspreken over de duurzame plannen omtrent sportcentrum Kardinge. We hopen dat alle plannen financiering en doorgang zullen vinden.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer