Stop­zetten regiotram


29 oktober 2012

De PvdD is altijd duidelijk geweest in een aantal zaken omtrent de regiotram.
Allereerst willen wij graag de regio met de stad verbinden en vinden wij de regiotram een goed middel daartoe. Ten 2e willen wij niet uitsluitend een stadstram die de regio niet in gaat en een tram die over de Grote Markt rijdt.

Voorzitter. Er zij een aantal overwegingen die voorbij komen.
Er zijn cijfers die vertellen dat er een bereikbaarheidsprobleem komt in de stad. Van wanneer zijn die cijfers en hoe actueel is dat nog gezien de jarenlange recessie en de voornemens om de OV jaarkaart af te schaffen? De vraag die wij ons bij de PvdD nu stellen is of de regiotram nog steeds aan de orde vd dag is gebaseerd op de huidige situatie.

In de huidige aanbesteding wilden wij graag dat zo'n groot vervoersmiddel uitsluitend op duurzame energie zou gaan rijden.
Als je zoveel geld uitgeeft en zo'n enorm project gestalte wilt geven, dan vinden wij het van absolute noodzaak dat iets dergelijks met echte schone energie gebeurt. Wij hebben hiertoe eerder een motie ingediend die niet werd aangenomen. Ook hebben wij middels een motie gepleit voor uitstel vd plannen totdat de regio definitief zou instemmen. Ook deze motie heeft het niet gehaald.
Liever hadden we dus gezegd 'stel het besluit even uit en wacht tot de crisis wat bedaard is'.
Natuurlijk willen wij het geld, dat bedoeld was voor regiotram, niet gaat naar asfalt en daarover spreek ik mijn zorg uit.
Voorzitter, we hadden liever gezien en daar ook vaak op aangedrongen, dat het Forum niet was doorgegaan en wellicht had de tram dan kunnen doorgaan.
Ik heb mijn mening uiteengezet en gezien het feit dat er een meerderheid is in deze raad voor het stopzetten project Regiotram lijkt het mij het beste de aanbesteding zorgvuldig en in goed overleg stop te zetten.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer