Regiotram


26 april 2012

De Partij voor de Dieren vindt goed openbaar vervoer heel belangrijk, maar vindt dat het te onzeker is of de tram daadwerkelijk de regio in gaat rijden. Daarom vinden wij het niet gerechtvaardigd om binnen een paar jaar de hele stad overhoop te gooien en heel veel geld uit te geven voor een regiotram terwijl die misschien niet verder komt dan de stadsranden. In 2015 zal een nieuw college van Provinciale Staten pas een definitieve go geven. Als we er dan mee beginnen, houden we de RSP gelden ook nog binnenboord. En laat er geen misverstand over bestaan, wij vinden de regiotram nog steeds een heel goed idee. Maar om alleen het stadsvervoer te optimaliseren, daarvoor zien wij een grote regiotram niet zitten. Daarom dienen wij de volgende motie in.
Mocht deze motie het niet halen, hebben wij nog een wens met betrekking tot de te compenseren bomen. Zoals de stukken nu voorliggen wordt er bij het plaatsen van nieuwe bomen geen eis gesteld aan de stamomtrek. Dit betekent dat er dus sprietjes kunnen worden geplant, waarmee wij tientallen jaren teruggezet worden in de kwaliteit en kwantiteit van ons groen. De stad en de regio zullen een stuk kaler worden. Motie.

Dit is niet alleen een esthetisch punt. Vele diersoorten maken gebruik van de bomen als woon- en nestelgelegenheid, als migratieroute, of zij zijn afhankelijk voor hun voedselvoorziening van het groen. Met het ontbreken van eisen voor een goede boomcompensatie wordt dus klakkeloos het leven van vele dieren op het spel gezet.
Daarnaast vervullen bomen een belangrijke functie bij het afvangen van fijnstof. Dat een boom van enkele tientallen jaren oud met een volle kroon, hier beter toe in staat zal zijn dan een sprietboompje van 5 tot 10 cm. stamomtrek hoef ik u niet uit te leggen. Een goede regeling voor herplant draagt dus ook bij aan de luchtkwaliteit en dus aan de gezondheid van omwonenden en bezoekers. Daarom dienen wij de volgende motie in.

De tram dient volgens de milieuvriendelijkheidseisen alleen gebruik te maken van energie afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Wij vinden dit een vage omschrijving en willen dat de tram geen gebruik maakt van vergisting op basis van mest of voedselgewassen. Vergisting van mest is een bestendiging van de vee-industrie en het moge onderhand duidelijk zijn dat dat één van de minst duurzame economische activiteiten is. Goede criteria hiervoor zijn opgesteld door de Stichting Natuur en Milieu, waarbij ook is gekeken naar zaken als biodiversiteit en de gevolgen voor lokale bewoners. Het gaat dan ook om indirecte gevolgen als gevolg van landgebruikverschuivingen. Daarom dienen wij de volgende motie in.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer