Bestem­mingsplan buiten­gebied


25 april 2012

Wij kunnen in principe wel akkoord gaan met dit bestemmingsplan. Er wordt echter een aparte procedure buiten dit plan om gevolgd waar wij niet akkoord mee willen gaan. Een ondernemer wil aan de Winschoterweg 11 zijn rundvee bedrijf uitbreiden, hij wil de bestemming gewijzigd krijgen door op een drietal stallen de aanduiding IV te leggen en het bouwperceel te vergroten. Door een vormfout heeft de gemeente dit niet eerder bij de provincie neergelegd. De aanvraag uit 2006 moet nu als nieuwe aanvraag worden beschouwd en de nu geldende Provinciale OmgevingsVerordening staat uitbreiding van intensieve veehouderij niet meer toe.

Het college van B en W heeft om deze ondernemer tegemoet te komen haar medewerking toegezegd aan het volgen van een maatwerkprocedure, waarbij de ondernemer toch de bestemming zou kunnen wijzigen. Hierbij is het voorbehoud gemaakt dat college en raad moeten instemmen met het resultaat: de Partij voor de Dieren zal hiermee niet akkoord gaan en wij willen graag zsm verdere informatie van het college over deze zaak, waarin wij informatie willen over de hoeveelheid dieren en eventuele weidegang.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer