Wet werken naar vermogen


11 april 2012

De Partij voor de Dieren is tegen de nieuwe wet werken naar vermogen in de huidige vorm. We sluiten dan ook graag aan bij de woordvoering van de SP over bijvoorbeeld het aanvullen van de loondispensatie lonen.

Er verdwijnen door deze wet vele sociale werkplaatsen. De verwachting is dat mensen in gewone bedrijven aan de slag kunnen, hiervan wordt de complexiteit onderschat.


Mensen met een arbeidsbeperking willen vaak graag werken, maar hebben hier wel extra begeleiding bij nodig. Deze begeleiding valt voor een groot deel weg, en de Partij voor de Dieren is hier erg bezorgd over. Het zal voor veel mensen die nu in een sociale werkplaats (zouden gaan) werken niet mogelijk zijn om in een reguliere baan aan het werk te gaan. Voor mensen die wel een gewone baan aankunnen, valt de broodnodige begeleiding weg.


De aanname dat werkgevers banen beschikbaar zullen stellen, lijkt ook niet te stroken met de realiteit. De voordelen van het in dienst nemen van gehandicapten zijn niet groot genoeg. De werkgever mag dan weliswaar een lager loon betalen (dan het minimumloon) maar het ontbreken van professionele begeleiding zal de werkgever zoveel extra tijd kosten, dat naar onze verwachting het kleine financiële voordeel niet zal opwegen tegen de lasten. Dit zal ertoe leiden dat de werkgever ervoor zal kiezen om andere goedkope arbeidskrachten in dienst te nemen, De extra kosten voor de gemeente Groningen van deze wet zijn tevens niet aanvaardbaar in een tijd dat we al zoveel moeten bezuinigen.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer