Groen­com­pen­satie


11 april 2012

De Partij voor de Dieren heeft vorig jaar vaak gewezen op de on-groening van de binnenstad. Wij zien dit als een groot probleem voor het leven in de stad, niet alleen voor dat van dieren, wiens leefgebied met het verdwijnen van het groen vaak direct verdwijnt, maar ook voor het stedelijk klimaat. Wij hebben al vaak gewezen op het belang van groen voor schone lucht, wateropvangcapaciteit en temperatuurbeheersing en hebben dit onderwerp vorig jaar op de commissie van Ruimte en Wonen laten plaatsen, omdat we zagen hoe in allerlei plannen meer groen sneuvelt dan wordt gecompenseerd. Wethouder de Vries wou het onderwerp graag op een hoger niveau tillen en wou met ons meedenken via de nota Ruimtelijke Kwaliteit. Hij vertelde hierbij over “la ville fertile”, een tentoonstelling die een verlokkelijke blik werpt op een toekomst waarin in steden veel meer aandacht wordt besteed aan groen. Deze nota wordt pas over een tijdje in de commissie Ruimte en Wonen behandeld, maar wij willen dan graag met voorstellen komen waarbij wij vergroening van de stad als uitgangspunt nemen. Een voorbeeld waar we aan denken is bijvoorbeeld deze nieuwe flat in Milaan:
Behalve groene daken, willen wij ook graag groene muren. Twee concrete vragen over dit stuk: veel bomen kunnen worden herplant.
1 Waarom gebeurt dit niet wat vaker en 2 wat is er nodig om dit eigenlijjk standaard te doen, bijvoorbeeld bij tuinen van particulieren?
Waar inderdaad weinig aan valt te doen is particuliere tuinmode. Wij zijn blij dat de gemeente voorlichting wil geven hierover en wij zouden graag willen dat hierin ook wordt verteld over het feit dat insecten en bijen niets hebben aan veel nieuwe decoratieve bloemen. Wat heeft de wethouder hierover in gedachten?

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer