Meer­ja­ren­pro­gramma verkeer


29 maart 2012

Het is duidelijk dat er behoorlijk met potjes moet worden geschoven. Zoals we in de commissie ook al aangaven, zijn we blij met het via dit geschuif behoud van de Quick Win subsidie. De Partij voor de Dieren heeft een sterke voorkeur voor milieuvriendelijk vervoer en die nadruk op openbaar vervoer hadden we graag wat duidelijker willen zien in dit stuk. Wij willen graag dat de stad een stevige, groene koers blijft varen en kiest voor de meest duurzame opties. Treinverkeer staat daarbij bovenaan. Het uiteindelijk alsnog realiseren van de Zuiderzeelijn zou de fysieke maar ook mentale afstand naar Groningen makkelijker overbrugbaar maken en daarom een stevige bijdrage leveren aan de aantrekkelijkheid van de stad. Wij dienen daarom de volgende motie in, waarin wij het college vragen bij het verdelen van de toekomstige middelen prioriteit toe te kennen aan de spoorverbinding Heerenveen Groningen.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer