Commissie Financiën en Veiligheid


4 april 2012

Mensenhandel

Wij sluiten ons aan bij de woorden van dhr. Gijsbertsen van Groen Links dat de brief van het college nogal procedureel van aard is. Voorts hebben wij in ons programma staan dat bij de bestrijding van criminaliteit meer prioriteit moet worden gegeven aan zaken die het welzijn van mensen en dieren het meest direct aantasten en daar horen mensenhandel en gedwongen prostitutie bij.

Na mededogen en duurzaamheid zijn de belangrijkste kernwaarden voor de Partij voor de Dieren persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid. Mensen die ervoor kiezen in de prostitutie te werken mogen niet gecriminaliseerd en ondergronds gejaagd worden. Het sluiten van de rosse buurt is voor ons geen oplossing.

Mosquito

Bij de vorige discussie hebben wij aangegeven principieel tegenstander te zijn van de mosquito. Reden hiervoor is dat er geen zekerheid bestaat over de gevolgen voor jonge kinderen en baby’s van wie het gehoor heel scherp is. Verder hebben wij toen ook aangegeven dat dit soort middelen niet gebruikt zou moeten worden omdat de atmosfeer al vervuild genoeg is met fijnstof, allerlei soorten straling, licht en geluid en dat dit een nieuwe bron van geluidsvervuiling zou kunnen zijn. Dan zou je nog kunnen zeggen: maar in dit ene specifieke geval… nee, ook dan niet, want als je er eentje plaatst, maak je steeds vaker uitzonderingen. Precedentwerking dus.


Vijfde voortgangsrapportage bezuinigingen

Met betrekking tot het minder publiceren in de Gezinsbode van gemeentelijke info, zijn wij bezorgd over het feit dat er mensen zijn die via de andere kanalen toch niet alle informatie weten te achterhalen en dingen missen. Is er een plan om dit in kaart te brengen?
Dan over de verdere verruiging van de grote groengebieden: de gemeente heeft het onderwerp bijen goed op de kaart gezet met speciale acties en daar zijn wij blij mee. Toch wordt er nog meer bezuinigd op ecologie ten koste van onder andere diezelfde bijen. Wij vinden dat bezuinigingen op natuur korte termijn politiek is, die ten koste gaat van toekomstige generaties.


Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer