Voor­be­reiding begroting 2013


28 maart 2012

In de collegebrief van 22 maart over dit onderwerp schrijft u dat er voldoende flexibiliteit in de begroting is om tegenvallers op te vangen. Dit kan dan echter wel ten koste gaan van het voorzieningenniveau in de stad. Het is echter de vraag of we moeten kiezen voor snijden in voorzieningen of in het stoppen met één of meerdere grote projecten. De keuze is voor de Partij voor de Dieren makkelijk gemaakt.

Het forum moet onderdak bieden aan culturele instellingen en zaken die grotendeels al onderdak hebben en mist iedere noodzaak. Daarnaast zijn de toekomstige exploitatielasten vermoedelijk nog groter dan nu voorzien, omdat de parkeergarage onder het Forum wellicht net zo leeg zal staan als al die andere grote parkeergarages en deze garage onderdeel uitmaakt van het financiële plaatje van het Forum of liever gezegd, van de gebiedsontwikkeling Grote Markt. Graag zouden wij bij de behandeling van de begroting in kaart gebracht willen zien wat de kosten en opbrengsten zijn als we nu stoppen met de bouw van het Forum en op zoek gaan naar een goedkoper alternatief.

Waar de Partij voor de Dieren in ieder geval niet op wil bezuinigen is natuur. Van uitgaven voor ecologisch beheer mag niet meer worden afgesnoept. Het effect van landelijke bezuinigingen op natuur zal zijn dat tientallen planten en dieren uitsterven en dit trekt een enorme wissel op toekomstige generaties. Een verlies aan biodiversiteit maakt mensen kwetsbaar. Ook de gemeente Groningen moet hierin haar verantwoordelijkheid nemen en niet kiezen voor korte termijn oplossingen.

Interessant voor jou

Meerjarenplan verkeer, parkeren,

Lees verder

Parkeer beleid

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer