Meer­ja­renplan verkeer, parkeren,


14 maart 2012

A Meerjarenprogramma verkeer
We zijn blij dat we, nu het project HOV- Westas uitloopt, de Quick Win subsidie niet kwijt zijn geraakt door pro actief optreden.

Zorgelijk vinden we de vele financiële onzekerheden die in dit meerjarenprogramma besloten zitten, zoals de BDU, de verruiming van het RSP kader (waar provincie over gaat) en de geschatte kosten rondom het Herewegviaduct.

Dit voorjaar zal worden gekeken naar de financiële haalbaarheid van het spoor Heerenveen Groningen. Deze zou ook worden gedekt uit het RSP. (blz 5) Als partij die het OV graag wil optimaliseren, maken wij ons zorgen over geld dat naar OV zou kunnen gaan, maar via omwegen in parkeergarages wordt gestoken.
Het parkeerbedrijf wordt immers met zeven miljoen ontlast en projecten die met dat bedrag uit het parkeerbedrijf zouden worden gefinancierd, worden nu gefinancierd met geld uit BDU (bRede doeluitkering) en RSP (regio specifiek pakket). Terwijl tegelijkertijd de hogere kosten van de Damsterdiepgarage worden gedekt door een hogere bijdrage van het Parkeerbedrijf, een verhoging tot ruim 40 milj.

B Parkeren
Volgens bureau Sellsius zijn de grote verliezen bij het Parkeerbedrijf mede het gevolg van gekozen beleid: een autoluwe binnenstad, stimulering van fiets en ov en bezetting van de P + R terreinen zouden de bezetting van de garages geen goed doen. Wij staan echter achter het beleid van het college en zijn van mening dat het stimuleren van autoverkeer om de garages maar vol te krijgen, uit milieu overwegingen geen optie is. Misschien moet er geen parkeergarage onder het Forum worden gebouwd, maar iets anders met de hier beschikbare ruimte worden gedaan. Het is toch ook zo dat een autoluwe binnenstad de aantrekkingskracht van Groningen alleen maar vergroot en op die manier via bezoekers ook weer geld in het laatje brengt.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer