Financiën en Veiligheid 7 maart 2012


7 maart 2012

Rondvraag

Heeft het college contact gehad met de politie in verband met de uitbraak van het rhinovirus, dat in de ernstigste variant kan leiden tot overlijden en ook al in Winsum is vastgesteld over eventueel te nemen maatregelen, zoals het voorlopig zoveel mogelijk binnen houden van de dieren?
Ict Visie e-Stad

Dat in deze visie expliciet aandacht is gegeven aan het beschermen van privacy en de belangen van digibeten vinden wij positief. Met betrekking tot verduurzaming als gevolg van digitalisering moeten we natuurlijk wel in ons achterhoofd houden dat al die apparaten stroom kosten en dus energie en dat met name internetopdrachten heel veel energie vragen. De zoektocht naar groene vormen van energie opwekking blijft dus belangrijk. Daarnaast bestaat het probleem van de e-waste, het feit dat veel apparaten na een korte tijd alweer worden vervangen door nieuwe en de oude vaak gedumpt worden en milieu-onvriendelijk worden afgebroken, vaak in de Derde Wereld. Ambtelijke navraag heeft geleerd dat de gemeente hiervoor een contract heeft met een bedrijf dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel heeft en dat dit hier naar alle waarschijnlijkheid goed is geregeld.
Wij maken ons meer zorgen over de keuze voor toekomstige investeringen in kant en klare software pakketten of het werken in een cloud omgeving. Aan dat laatste kleven vele voordelen, zoals een betere bescherming voor persoonsgegevens en het vermogen om continu aangepast te worden aan de wensen van de gebruiker en de tijd, waardoor het systeem niet eens in de zoveel tijd helemaal vernieuwd hoeft te worden met alle kosten van dien. De problemen rondom de introductie van Da Finci hadden niet zozeer te maken met de apparatuur als wel met het feit dat mensen niet zo flexibel zijn als vaak wordt aangenomen en op deze wijze kunnen ze meer bij de nieuwe manier van werken worden betrokken. Nu hebben we begrepen dat vanwege de Patriot Act persoonsgegevens die in de cloud zijn opgeslagen op Amerikaanse servers opvraagbaar zijn door de Amerikaanse overheid. Maar er kan natuurlijk ook worden gekozen voor Nederlandse bedrijven. Of liggen er al bestaande contracten? Wij willen hierover graag een antwoord van de wethouder.

Voorbereiding begroting
Grote afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting inderdaad en niet voor niets dat er wordt gesproken over ophouden met de grote projecten. De Partij voor de Dieren vindt Openbaar Vervoer erg belangrijk en zou het jammer vinden als het besluit zou vallen niet door te gaan met de tram. Een tram is een grote investering maar heeft een economische meerwaarde ten opzichte van een systeem met bussen. Waar een tram rijdt worden huizen en winkels duurder en met een tram haal je mensen veel sneller uit de auto dan met een bus. Wij willen echter wel een echte regiotram en zien niets in een tram die alleen maar door de stad rijdt.
We zijn wel benieuwd naar de financiële voordelen van het stoppen met het Forum.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer