Gemeen­teraad - Boosheid jegens provincie om Forum onterecht


15 december 2010

De Partij voor de Dieren is altijd tegen de bouw van het Forum geweest, omdat het hier gaat om een onnodig en geldverslindend prestigeproject. In de aanjagende functie hebben we nooit geloofd, omdat het in wezen gaat om het verschuiven van bestaande culturele instellingen. Onnodig bouwen viert hoogtij in deze maatschappij, maar valt niet te combineren met de mondiaal gevoelde noodzaak om een andere weg in te slaan, een weg naar een op duurzaamheid gebaseerde wereld waarin niet geïnvesteerd wordt in stenen en asfalt, maar in mensen, dieren en natuurbehoud. In dit geval betekent dat concreet: de ontwikkeling van de Oostwand loskoppelen van het Forum en een goedkopere oplossing zoeken voor het aantrekkelijker maken van de Grote Markt, die kan rekenen op steun van Stad en Ommeland.

Gedeputeerde Staten heeft besloten om het voorstel omtrent de 35 miljoen euro voor het Forum terug te trekken, omdat er te weinig draagvlak voor is gebleken in Provinciale Staten. Het college blijkt al die tijd op een windei te hebben gebroed. Wat ons in deze gang van zaken het meest verbaast, is dat het voorstel niet gewoon in stemming is gebracht en op formele wijze afgeschoten. Maar wij zijn ook verrast door de felle reactie van het college. Immers, het is toch altijd duidelijk geweest dat PS zijn zegje nog moest doen over dit geld? Men had niet op de toezeggingen van Gedeputeerde Staten, dat het allemaal wel goed zou komen met dat geld, mogen bouwen. Verkoop de huid niet voor de beer geschoten is, luidt het spreekwoord. En dat is hier wel gebeurd. Hier raken we het hart van de democratie. Het lijkt alsof het college en GS van plan waren boven het hoofd van de volksvertegenwoorders van de PS te regeren. Dat mag niet.

De voor het Forum noodzakelijke sloopwerkzaamheden zijn nabij en de gemeente is waarschijnlijk zo’n 20 miljoen euro kwijt aan voorbereidingskosten. Dat valt de provincie niet aan te rekenen: de gemeente had nooit zoveel kosten mogen maken voordat de financiering rond was. En men had al helemaal nooit mogen overgaan tot het kappen van die prachtige bomen achter de Naberpassage. Want nu zitten we met de gebakken peren. Maar laten we de feiten op een rij zetten en onze zegeningen tellen. Nog altijd geldt: beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.

De Partij voor de Dieren wil nu zo snel mogelijk duidelijkheid. We gaan ervan uit dat de juridische weg de provincie niet zal kunnen dwingen tot verstrekken van het geld. Ook zullen de bestuurlijke verhoudingen daar alleen maar verder door onder druk komen te staan. Er is meer in de wereld dan het Forum, zoals we de grutto’s in de Koningslaagte horen zingen. Het Forum moet niet op de lange baan geschoven worden en wellicht na de Statenverkiezingen weer op de agenda gezet in de provincie. En het spreekt voor zich dat de stad niet meer mag betalen aan dit megalomane project dan de 31,5 miljoen waar de raad almee had ingestemd. Wij willen weten hoe het zover heeft kunnen komen dat er bomen zijn gekapt en geld uitgegeven voordat de financiering rond was. Wij willen dat alle verdere investeringen onmiddellijk stoppen en een harde toezegging van het college dat als de juridische weg niets oplevert, het definitief gedaan is met dit waanzinnige plan.

Interessant voor jou

Dierenbelangen zijn mensenbelangen

Lees verder

Dierenmishandeling en huiselijk geweld

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer