O en W: Straat­pros­ti­tutie


8 september 2010

Commissie Onderwijs en Welzijn 8 september 2010

B2. Verbeterslag hulpverlening aan tippelprostituees

De Partij voor de Dieren vindt dat kwetsbare groepen in de samenleving beschermd moeten worden en dat iedereen die daar een rol in kan vervullen dat hoort te doen. Maar de belangrijkste rol in deze is volgens ons voor de overheid weggelegd. Wij zijn het dan ook helemaal eens met de Christenunie dat de overheid een schild moet zijn voor de zwaksten in de samenleving en dat het college een grote rol hoort te spelen in het verlichten van de ellende van verslaafde straatprostituees.

Het college heeft eind 2009 te horen gekregen dat de plannen van Stichting Huis om stabiele huisvesting te creëren voor dakloze vrouwen met een harddrugsverslaving een paar jaar vertraagd zijn. Waar het college aanvankelijk heel enthousiast was over de stabiliteit die van huisvesting zou uitgaan, hulpverlening zou effectiever worden, meent zij nu dat de gunstige effecten beperkt zijn. Het verslavingsgedrag zou er bijvoorbeeld voor zorgen dat er gekozen wordt voor een verblijf op straat omdat dat goedkoper is dan wonen.

De Partij voor de Dieren is van mening dat er gratis huisvesting, dan wel nachtopvang voor deze dames gecreëerd dient te worden. Als ze er iets voor moeten betalen, zullen ze dat inderdaad niet snel doen. Alles wordt in drugs gestoken, teneinde de pijn van hun ellendige bestaan zo weinig mogelijk te voelen. Deze groep vrouwen zit in een vicieuze circel, waar ze moeilijk uit komen.

Verslaafden behoren tot de paria’s van de samenleving. Het college is er in geslaagd om ze uit het zicht te bannen naar de Bornholmstraat en daar is wellicht toezicht en zorg voor deze groep erop vooruit gegaan. Het feit dat we hen niet meer zien, mag er niet toe leiden dat we maar beperkt in ze willen investeren. Er wordt gesproken over kosten die hoger zijn dan baten. Maar welke baten worden hier verwacht? Hier past geen kostenberekening. De Partij voor de Dieren wil investeren in mensen, ook als geen enkele toekomstige bijdrage van die mensen aan de samenleving kan worden verwacht. Het zou mooi zijn als we dames uit de prostitutie kunnen halen, maar ook als we alleen hun lijden een beetje kunnen verlichten, moet daar maximaal op worden ingezet.

De Partij voor de Dieren wil zo snel mogelijk vrij toegankelijk stabiele huisvesting crëeren voor deze groep. Voorts zijn wij benieuwd naar de uitkomsten van het project Nachtvlinder en wij willen graag dan opnieuw praten over deze problematiek.


Interessant voor jou

R en W: structuurvisie Wonen en Intense Laagbouw

Lees verder

F en V: Aanbesteding diensten en Protocol Social Return

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer