F en V: Aanbe­steding diensten en Protocol Social Return


8 september 2010

Commissie Financiën en Veiligheid

B2. Aanbesteding diensten
- Wij zijn van mening dat het hier een goed initiatiefvoorstel betreft dat wat ons betreft snel kan worden opgepakt en we zijn blij dat het college er ook zo over lijkt te denken. De Partij voor de Dieren vindt dat niet alles aan de markt moet worden overgelaten, alleen al omdat de markt geen moraal kent. In dit voorstel wordt aangetoond hoe de markt kan falen waar het gaat om het juiste evenwicht tussen prijs en kwaliteit.

- Het verslag van de rondetafelconferentie laat zien hoe belangrijk het is om te praten met de mensen die het werk doen. Leerzaam voor ons allen is hoe uit het rondetafelverslag naar voren komt dat raadsleden soms wel eea willen veranderen, maar stuiten op een college en diensten die zeggen dat “het niet anders kan” om juridische redenenen, waarna maatsch. organisaties worden geconfronteerd in gesprekken met diensten/ collegeleden met het argument “zo heeft de raad dit beleid vastgesteld”. Goed dat dergelijke mechanismes op zo’n manier boven water worden gehaald.

B3. Protocol Social Return

Mooi voorstel. Er wordt gesproken over evaluatie en gewenste effecten. Wij willen slechts noemen dat het uit evt. sociaal isolement halen van langdurig werklozen ook al is dat maar tijdelijk, als een groot goed moet worden beschouwd, ook als daarmee de kans op een vaste aanstelling niet wordt vergroot.

Interessant voor jou

O en W: Straatprostitutie

Lees verder

B en V: Jaarverslag Groningen duurzaamste stad 2009

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer