R en W: struc­tuur­visie Wonen en Intense Laagbouw


8 september 2010

Commissie Ruimte en Wonen 8 september 2010

B.1 Meerjaren Structuurvisie Wonen

U stelt stapsgewijs over te willen gaan van de traditionele fossiele energiebronnen naar duurzame bronnen als wind, zon, biogas of aardwarmte. Wij hebben hier twee vragen over. U stelt dat het van belang is om te kiezen voor één van deze bronnen, en niet op alle tegelijk in te zetten. Maar waarom niet? Dat begrijpen wij helemaal niet. In de toekomst zullen we juist deze alternatieve bronnen moeten kunnen combineren om in onze energiebehoefte te voldoen, daarover graag duidelijkheid van het college.
Ten tweede noemt u biogas als duurzame bron van energie. Bij biogasinstallaties wordt echter vaak gebruik gemaakt van dierlijke mest die een restproduct is van de intensieve veehouderij. Het is dan het eindproduct van een keten die zo dier- en milieuonvriendelijk is en zoveel energie opslokt dat energie halen uit mest niet duurzaam te noemen is. Bovendien moet er altijd nog iets worden toegevoegd aan de mest en blijf je met veel troep zitten, die je ook weer moet verwerken. Niet zo simpel en in dit geval zeker niet duurzaam. Graag een reactie hierop van het college.

B.3 Beoordeling Intense Laagbouw

Wij struikelden een beetje over de zin in het begin van het raadsvoorstel: door de bestaande stad als uitgangspunt te nemen, sparen we het landschappelijk en ecologisch waardevolle ommeland. Dat klinkt mooi en de PvdD is blij dat het college waardevolle gebieden zoals de Peizermaden wil beschermen. Maar in deze opmerking zit de suggestie verborgen dat het platteland er is voor de dieren en de planten en de stad voor mensen en huizen. Die tegenstelling gaat echter niet op. Door intensivering van de landbouw is het platteland steeds minder bewoonbaar geworden voor dieren en trekken dieren zelfs steeds meer naar de stad toe. Dieren zijn dan ook een factor om rekening mee te houden bij het bouwen in de stad. Gelukkig gebeurt dat ook vaak in bestemmingsplannen. Wij vinden intense laagbouw in principe een goed concept. Maar er moet nog wel geleefd kunnen worden in een stad, door dieren en mensen. Werkt deze vorm van intensieve laagbouw niet verstorend op de stedelijke ecologische struktuur? Blijft er voldoende groen over? Die zorgen delen wij, voor de dieren en de mensen, want ook voor mensenwelzijn is het belangrijk dat er groen is en vogeltjes rondvliegen. Zelfs van belang voor de gezondheid, zo is wetenschappelijk aangetoond.

Interessant voor jou

GR: Campus Augustinus

Lees verder

O en W: Straatprostitutie

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer