B en V: wijk­ver­nieuwing en dieren; openbaar vervoer


16 juni 2010

Commissie Beheer en Verkeer
16 juni 2010

A5 Rondvraag
Wij hebben sinds vorige week contact met een verontruste bewoonster van het Blauwe Dorp, die zich maakt zich zorgen over het almaar groter wordende verlies aan leefgebied voor dieren in haar wijk zoals nestgelegenheid voor vogels onder daken en ook voor egels in struiken en heggen. Naar aanleiding hiervan hebben wij navraag gedaan en het blijkt dat hier al heel lang klachten over bestaan en dat het een trend is om tuinen helemaal te betegelen, zowel bij woningcorporaties als bij particulieren. Zou u de mogelijkheden willen onderzoeken om woningbouwcorporaties verplicht te stellen een ecologisch medewerker in dienst te hebben en bent u bereid een voorlichtingscampagne over het belang van groen in de tuin te starten met als motto bijvoorbeeld: Een strakke tuin is de dood in de pot. U zou hier onder andere in de Gezinsbode aandacht aan kunnen besteden.

B1 Ontwerpbegroting 2011 van het openbaar lichaam Ovburo Groningen-Drenthe
“Dank u wel voorzitter. Wij kunnen ons goed vinden in de ambities die spreken uit deze ontwerpbegroting. Wij zijn blij met de gebiedsdekkendheid die wordt geboden door het vraagafhankelijke OV dat in Groningen en Drenthe gefaseerd ingevoerd zal worden.
Volgens de Partij voor de Dieren moet het ov hoge prioriteit krijgen. Tarieven verlaagd en frequentie en beschikbaarheid moeten hoog. Autoverkeer legt een grote druk op het milieu. Het gaat niet alleen om de uitlaatstoffen die tijdens het rijden vrijkomen, maar ook om de geluidsbelasting en alle grondstoffen die nodig zijn om een auto te produceren. Bovendien: hoe meer wegen, hoe meer beslag op de natuur.


B3 Raadsvoorstel HOV West 3e fase

In de begeleidende brief staat dat in beginsel een en ander aangelegd kan worden voor dat geld. Dat zou dus duurder kunnen uitvallen. Is er een volgend potje? Er wordt vermeld dat ze groen en houtopstanden zoveel mogelijk handhaven dan wel compenseren. Wij hopen dat dit gebeurt. Behoud van groen heeft voor ons prioriteit.

Interessant voor jou

R en W: Oostzijde grote markt/ bouw Forum

Lees verder

Bouw Forum en Grote Markt (raadsvergadering 23-06-2010)

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer